/ Metody řízení organizace

Metody řízení organizace

Efektivní řízení organizace se stávápomocí organizačních nástrojů a metod, které jsou zaměřeny na koordinaci personálu obecně nebo pro některého jednotlivého zaměstnance, s cílem dosáhnout výsledků podniku jako celku. Podstatou tohoto procesu je to, že pouze metody nedávají 100% účinnost. Je nezbytné mít přiměřený dopad na pracovní sílu, motivovat zaměstnance a zaměřovat se na výsledky. Když jsou tyto dvě pozice kombinovány, získává se ideální kombinace, která vede k úspěchu.

Manažeři nevyhnutelně čelí velké situaciseznam úkolů, které je třeba řešit. Tento seznam je poměrně rozsáhlý a zahrnuje úkoly související s dlouhodobým plánováním vyhlídek na rozvoj, stejně jako řešení momentálních otázek, které je třeba provést v nejkratším možném čase. Za tímto účelem bylo vynalezeno velké množství různých metod, ale lze je kombinovat v závislosti na úkolech vyřešených jejich pomocí.

Moderní metody řízení organizace se obvykle sami sami spojují:

1. regulace technických systémů se provádí pomocí automatických řídicích systémů;

2. regulace sociálně-ekonomických systémů, týká se regulace vztahů v týmu. Závisí také na povaze vzniklých vztahů a jsou zde:

• ekonomické;

• administrativní;

• Sociálně psychologické.

Podívejme se blíže na každou z nichnavrhovaných metod. Hospodaření způsobů organizace - systém metod, kterými se možný dopad na umělce s použitím specifických srovnatelných podmínek. Například poměr nákladů a výsledků, tj. Materiálních pobídek a sankcí. Základem této metody je, že mzdy a doplňovat - prémie nebo odhadované bonusy, které jsou přímo závislé na úsilí a výsledky. Zaznamenává se vztah mezi výsledky jednotlivých manažerů a společností jako celku. Tyto metody řízení organizace jsou velmi účinné, protože poměrně pružně ovlivňovat lidi a ovlivňovat okamžité zájmy. Tímto způsobem ovlivňuje personál vliv na průběh výroby. Ukazuje se, že zaměstnanci vybídne převzít iniciativu, kreativní implementace, a spolu s ní, a pracovní schopnost uspokojování hmotných potřeb. Nicméně, je také významnou nevýhodou, která je popření tzv žádné podstatné potřeb, které by mohly rovněž přispět ke snížení motivace.

Administrativní metody řízení organizace -to je přímý dopad závazné povahy. Pro jejich realizaci se manažeři zabývají: organizačním designem, regulací, regulací. Základem je stanovení závazných pravidel, které určují pořadí a disciplínu zaměstnanců v organizaci, což je druh vnitropodnikových standardů. Výkonný způsob řízení zaměřený na řešení týmu určitých úkolů. Hlavní výhodou je zajistit vůli vedení k dosažení cíle, navíc, tyto metody nevyžadují vedení organizace významných nákladů na materiál. Mezi nevýhody patří porušení iniciativy a tvořivosti.

Metody řízení organizacesociálně-psychologické - jsou prováděny s pomocí vedení na společenských principech práce týmu. S jejich pomocí se řeší otázka "obratu zaměstnanců". Základem je zlepšit a zvýšit úroveň kompetencí zejména zaměstnanců a kolektivu jako celku. K dosažení tohoto cíle vůdce zvyšuje úroveň morální zralosti týmu.

Přečtěte si více: