/ Popis práce vedoucího účetního

Popis práce vedoucího účetního

Pro zajištění organizace účetnictví, kontrolynad efektivním využíváním zdrojů, zachováním stávajícího majetku, převzala struktura podniku existenci účetního oddělení. Současně zaujímá vedoucí účetní funkci vedoucí účetní.

Popis práce vedoucího účetního stanoví:

 1. Racionální zajištění systému oběhu dokumentů.
 2. Plné účtování příchozích finančních prostředků s odrazem informací o nich v účetních záznamech.
 3. Správné a včasné nabytí (převod) potřebných plateb do rozpočtu veřejných financí.
 4. Účast na registraci dokladů o nedostatku peněz nebo krádeží.
 5. Kontrola vedení účetnictví ve strukturálních nebo výrobních odděleních organizace s následnou analýzou jejich účetních činností.
 6. Zajištění řádného stavu, provádění a převodu účetních dokumentů do archivu.
 7. Systematická kontrola mezd, zavedení platů v souladu s pozic v přísném souladu s finanční a personální disciplínou.
 8. Kontrola kvality práce na inventáři v podniku.
 9. Včasné inkaso pohledávek a vypořádání nedoplatků za případné půjčky.
 10. Sledování a odstraňování nedostatků, nedoplatků a dalších účetních ztrát.
 11. Účtování zákonnosti transakcí souvisejících se zúčtováním a půjčkami.
 12. Prevence nedostatku a nezákonnéneautorizované vynakládání peněz a dalších dostupných hodnot organizace prostřednictvím zvláštních preventivních opatření. Při zjišťování protiprávního jednání musí vedoucí účetní okamžitě podat zprávu vedení.

Popis práce vedoucího účetníhodává zaměstnanci určité pravomoci. Takže určitý typ dokumentů nelze přijmout k provedení bez jeho podpisu. Podpisy jiných druhů dokumentů mohou činit úředníci v souladu se stanovenými pravomocemi. Seznamy oprávněných osob však musí být dohodnuty s vedoucím účetním.

Popis práce vedoucího účetního určuje jeho právo vykonávat určité činnosti, jako například:

 1. Zřízení úředních povinností zaměstnanců v jeho podřízenosti.
 2. Sladění jmenování, propouštění nebo rozvrhování zaměstnanců, kteří jsou finančně odpovědní.
 3. Projednání a zrak smluv a dohod, příkazů a pokynů, řídit finanční a hospodářské činnosti organizace.
 4. Kontrola stávajících norem spotřeby surovin s možností, pokud je to nutné, požádá o revizi.
 5. Příprava návrhů na snížení nebo odnětí prémie vedoucích útvarů, jednotek, brigád, oddělení apod. V případě jejich nesplnění stanovených požadavků na zpracování primárních dokladů.

Popis práce vedoucího účetníhourčuje případy, kdy je zodpovědný. Porušení vztahující se přímo k činnostem vedoucího účetního stanoví jeho osobní odpovědnost bez účasti manažera.

Osvobození od funkce, stejně jako jmenovánína něm, se provádí na příkaz vedení (ředitele) organizace. Povinnosti hlavního účetního navrhl sestavy přesné informace k řízení o otázkách týkajících se oběhu hotovosti a jiných dostupných hodnot. Při zjišťování jednotlivých porušení je odpovědnost zaměstnance určena vyšetřovateli. Popis práce účetního o mzdách musí být plně dodržován.

Přečtěte si více: