/ Vzácná jména chlapců. Vzácné ruské jméno pro chlapce

Vzácná jména chlapců. Vzácné ruské jméno pro chlapce

Možná jeden z nejpříjemnějších okamžikůtěhotenství je volbou jména pro budoucí dítě, protože každý z nich nese svůj sakrální význam, jeho smysl. Nyní je velmi módní volat děti neobvykle a často budoucí rodiče mají zájem o staré ruské jména. V tomto článku uvádíme vzácná jména chlapců.

vzácné jména chlapců

Aristarchus

V překladu z řečtiny znamená "vůdce""Vedoucí", "šéf". Zní to jako pevné, jisté a odvážné. Pokud rodiče vybrat tento vzácný ruský název pro chlapce, bude udělovat jeho držitel takové vlastnosti jako je vytrvalost, činnost, touha vždy a všude být nejlepší. Aristarchové vždy vyhrávají vítězství z jakékoli, dokonce i nejtěžší situace. Láska číst a analyzovat. Přemýšlivý a vážný. Milují sport a často si vybírají svou profesi. Sňatky dospělých Aristarchů se vždy daří dobře. Oslavují den anděla 27. listopadu a 17. ledna.

Askold

Tento název patřil jednomu z prvních princůKyjevská Rus. Pokud se budoucí maminka a táta rozhodnou procházet krásnými vzácnými jmény pro chlapce, Askold je skvělá volba! V překladu od starověkých Němců znamená "ten, kdo vlastní oštěp". Lidé s tímto jménem jsou stateční, vynalézaví, mazaní a obratní. V extrémních situacích nikdy neztrácejí svou přítomnost. Askolds se shromažďují a rozhodují. Někdy jsou tvrdošíjní a poněkud konfliktní, ale zřídka převyšují obecně uznávaný rámec. Lidé s tímto jménem jsou oprávněně považováni za "duši společnosti", jsou vítanými hosty v každém domově. Jméno dne Askoldy slaví 6. srpna.

vzácné ruské jméno pro chlapce

Valerij

Překlad z latiny znamená "silný azdravé ". Pokud si vyberete tento vzácný ruský název pro chlapce, vyroste, aby byl klidný a vyvážený člověk s analytickou myslí. Valeriáni jsou velcí optimisté, často proto, že jsou úspěšní ve všem: ve své kariéře a v osobním životě. Oni jsou bezstarostní, neberte si vydíravé rozhodnutí a nepleťte se na nepříjemné příběhy. Nejenže jsou to konflikty, lidé s tímto jménem jsou dokonale schopni obstát pro sebe a své zájmy. Vánoční sezóna u Valerian 12. prosince, 17. května a 7. listopadu.

Demid

Doslovně znamená "Boží plán". Demidis jsou praví bojovníci za spravedlnost, obránci slabých. Tito lidé jsou personifikací vysokých morálních principů. Jsou odvážní, nezištní, klidní a zamyšlení. Muži s tímto jménem mají v naší době takové vzácné vlastnosti jako laskavost, otevřenost, štědrost. Dokonale dokážou kombinovat kariéru a rodinu. Nejdůležitější ve vztazích mezi lidmi pro Demid je věrnost a loajalita. Mají málo přátel, ale jsou testovány časem. Jsou neuvěřitelně tvrdě pracující, ale peníze nejsou pro ně nejvyšší. Den anděla Demid slaví 3. července a 2. září.

krásné vzácné jména pro chlapce

Demian

V překladu od starověkého řeckého Demian -"Dobyvatel". Když je v dětství velmi hlučný a neposlušný chlapec, Demyan vyrůstá u muže, který požaduje sebe i ostatní. Lidé s tímto jménem jsou emocionální, impulzivní a poněkud drsní. To však nebrání tomu, aby byli rozumní a opatrní. Demiové jsou umělecký, mají dobrý smysl pro humor a mohou absolutně podporovat konverzaci na jakémkoli tématu. Jsou trochu tvrdohlaví a sebeckí, ale tyto vlastnosti jim pomáhají dosáhnout svých cílů. Demianci jsou monogamní, rodina pro ně je na prvním místě. Den svátků se slaví 8. března a 14. listopadu.

Elizei

To je vedeno vzácnými moderními jménychlapci. V překladu z hebrejštiny to znamená "spasitele". Yelisejev má velmi bohatou představivost, jsou hudební, umělecké a umělecké. Lidé s tímto jménem chtějí číst a učit se hodně. Jsou zvědaví, otevřeni, přímočará a mají vrozený pocit spravedlnosti. Elizeus je chytrý a mazaný, a také laskavý a veselý. Trochu rychlé. Muži-Elisha mají velkou oblibu u žen, ale to je neškodí. Když se oženili, zachovávají svou věrnost své ženě po celý svůj život a chrání svého milovaného před nepříjemností. Vůdcem přírodou, Elisey dosáhne vše, co chce. Tito lidé zpravidla dosahují výšky kariéry. Den jmenování na Elizeovi 14. června.

nejvzácnější jméno pro chlapce

Emelyan

Z latinského slova přeloženého jako "horlivého". Chlapci s tímto jménem jsou zřídka neposlušní - jsou zpravidla spokojeni a vyhovují. Toto jméno dává majiteli různé talenty, zejména hudební. Emelyané vědí, jak zachovávat své slovo a vždy řídí každou situaci. Oni jsou okouzlující, přátelští, oblíbení společnosti. Spoléhají se jen na sebe a nikdy své problémy nezavazují. Jsou hrdí na sebe. Chtějí cestovat. Ve svém osobním životě jsou muži s tímto jménem docela šťastní, ale jejich manželky potřebují nějakou ostražitost. Kariéra Yemelyan úspěšně vznikla v obchodní nebo umělecké kariéře. Oslavují den anděla 31. ledna, 29. března a 21. srpna.

Evlampius

Mnoho budoucích rodičů najde toto jméno, kdyprohlížení informací o nejvzácnějších názvech chlapců. Mezi moderními dětmi se Evlampia prakticky nenachází - a naprosto marně! Toto jméno je schopno dát svým majitelům takové kvality, jako je praktičnost a touha po vlastním vylepšení. Evlampy ze starověkého Řecka jsou překládány jako "světelné". Muži s tímto jménem jsou soucitní, smyslní a nezávislí. Mají klidný, vyvážený charakter. Každý má názor. S Evlampy je vždy zajímavé mluvit - je to skvělý vypravěč a vděčný posluchač. Ve vztazích se ženami jsou muži s tímto jménem poněkud větrní. Mohou se několikrát vzít. Jméno den Evlampiya klesne 5. března.

Ignatius

Z latiny je překládáno jako "oheň". Lidé s tímto jménem jsou velice smutní. V nich je jisté množství tvrdohlavosti a sobectví. Ignatii má rád vést a všude být vůdci. Talentované ve všech sférách, majitelé tohoto jména se daří dobře v každém oboru. Jsou vynalézaví, podnikatelští a podnikavý. Do jisté míry, inovátoři a průkopníci. Ignatiev vždy má mnoho různých myšlenek a nápadů. Muži s tímto jménem jsou často v jazyce a poněkud agresivní. Cení si svobodu a vzít se jen kvůli velké lásce. Den Anděla u Ignatieva 11. února, 13. května a 10. září.

Callistratus

To je možná nejvzácnější jméno pro chlapce. V řečtině to znamená "krásný válečník". Lidé s tímto jménem jsou neuvěřitelně odvážní, odvážní, šťastní. Nikdy se neodchýlí od zamýšleného plánu. Celá jejich vnitřní síla je Callistratus neobvykle laskavá a jemná. Muži s tímto jménem jsou pozorní manželi a příkladní otcové. Nemají rád zjistit vztah a hádat se nad drobností. Dokázal-li splnit stanovené úkoly, Callistratov často zaujímá vedení. Jsou pojmenovány po 10. říjnu.

vzácné moderní jména pro chlapce

Lukyan

Další název v seznamu nazvaném "Vzácnéjména chlapců ". Z latiny je překládáno jako "světlo". Lukhýši mají silný smysl pro povinnost a odpovědnost a vždy usilují o spravedlnost a pravdu. Jsou laskaví, spolehliví, sympatizující a velmi rádi chválí. Lidé s tímto jménem nemají problémy s sebeúctou - jsou vždy sebevědomí. Velmi pracovitý. Emelyané mají nádhernou intuici. Nebuďte jim cizí a logická. Ostré myšlení vždy vede k úspěchu v jakékoli oblasti činnosti. Lukyanov má zpravidla silné rodiny a mnoho dětí. Oslavují den anděla 28. dubna a 28. října.

Severyan

Pokud se pokusíte vypsat vzácná jména nahlaschlapci, je nepravděpodobné, že někdo zavolá Severyanovi. Z latiny je překládáno jako "přísné". Lidé s tímto jménem jsou vědomi, mají stabilní psychiku a pevné přesvědčení. Jsou klidní, netrpí skandály. Bojovníci za pravdu a spravedlnost, obránci slabých a znevýhodněných. Celý jejich život je hledání světla, pravdy, milované ženy. Nějci se po velkých penězích a úspěšné kariéře honí - mají další životní priority. Ožente se několikrát. Den pro Severians 22. září.

Přečtěte si více: