/ Muslimské jména chlapců: co si vybrat

Muslimská jména chlapců: co si vybrat

V mnoha ohledech závisí lidský osud na skutečnosti,jak to bude nazýváno. To je důvod, proč rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě bylo dobré, volalo jeho jméno, které má dobrou hodnotu. Muslimská jména chlapců jsou dána pouze v rodinách, kde je přijat islám. Ale protože jsou velmi neobvyklé, krásné a rozmanité, jsou někdy dány v rodinách, kde jsou přijímána jiná víra.

Muslimská jména chlapců
Muslimská jména chlapců byla dříve pouze nav arabštině. Ale tito, kteří pocházejí z jakýchkoli jiných jazyků, například z perského, tureckého, tatarského, hebrejského, jsou také považováni za ti. Muslimská jména chlapců jsou primárně volena podle významu, který je v nich obsažen, ale ne v kráse. Dítě je voláno, aby měl v životě vše.

Například slabé děti mohou být nazývány Arthurem,Aziz, Sabir, což znamená "silné, silné", nebo Salman, Nazif, Aman - tedy zdravé. Aby dítě mohlo být úspěšné a bohaté v budoucnosti, existují muslimská jména pro chlapce Gani, Fayaz nebo Samat. Chlapec vyrostl jako vůdce, můžete mu říkat Amirkhan, Malik, Amir, Rais, Emir, Sultan, Sardar.

Za zmínku stojí krásné muslimské jménachlapci, kteří byli vyvinuti, aby vyrostli a byli vyznamenaní. Jsou to Zarif, Khusain, Hasan, Jamil, Elmir a Zinnat. K dispozici je také víra, která je následující - na další chlapec byl šťastný, že stojí za to dát mu jméno, které provádí jeden z proroků Nejvyššího. Mezi nimi - Abdul Samat, Kavi, Idris, Ghaffar, Sabur, Jakub, Fatah Aziz Kadir, Rahim, Qayum a další.

V mešitě jsou knihy, ve kterých je psánotéměř všechny muslimské názvy chlapců, stejně jako jejich významy. Někdy se rodiče rozhodnou dát dítěti ruské jméno, avšak v mešitě se koná rituál jeho odsouzení. V tomto případě potřebujete druhou, muslimskou. Z toho vyplývá, že dítě bude mít dvě jména.

Moderní muslimská jména chlapců
Stojí za to se ponořit do historie. Dříve bylo rozhodnuto, že dítěti udělí dvě jména. A mezi nimi je jeden dar, který byl dán křtem (příslovce) a nikdo by o tom neměl vědět, aby se zabránilo zkaženosti. Někdy existovaly případy, kdy ho ani člověk neznal.

V každém jménu je určitý význam. A od něho v budoucnosti bude záviset na povaze člověka, stejně jako na jeho blahu a zdraví. To je důvod, proč mnoho moderních muslimských jmen chlapců má smysl, který má poskytnout nosiči štěstí, inteligenci a sílu. Co jsou jen některé z nich ... Jigan, což znamená vesmír Dinar, přeložený jako "drahocenný" nebo Zaynullah, což znamená "ozdobu Alláha".

Krásné muslimské jména chlapců

Dnes se mnoho rodičů držíMuslimské tradice a volat děti podle pravidel jejich náboženství. Nedávno došlo k dobám, kdy byly dětem dány zcela absurdní a nesmyslné názvy, což znamenalo, že matky a papežové přistoupily k socialismu. A to byl obrovský hřích, který zahalil mysl ne sto muslimů.

Ale naštěstí tyto časy uplynuly. Dnes existuje mnoho různých muslimských jmen. Důležité je jen dát tomu, aby vaše dítě něco, co by jelo k němu více než všichni ostatní, aby se nemýlil. Existuje spousta jmen a všechny jsou hodné toho, aby je děti nosily.

Přečtěte si více: