/ / Silniční daň

Cestovní daň

V našem vysokorychlostním čase je zvláště důležitý pohyb osob a zboží. V soukromém vlastnictví je nyní obrovský počet dopravních jednotek. U občanů, kteří zaregistrovali vozidlo, je vybírána daň - individuální, povinná, nevratná platba ve výši stanovené zákonem.

Regulace přepravní daně

Silniční daň je určena k údržbě celkusilniční síť. Zaplacení přepravní daně upravuje kapitola 28 ruského daňového řádu. Daňový úřad pošle oznámení o zaplacení daně majiteli vozidla jednou ročně poštou. Zatímco je vozidlo registrováno při prohlídce, majitel platí každoročně silniční daň nebo přepravní daň. Daňové úřady obdrží údaje o vozidle a jeho majiteli z dopravní policie. Pro fyzické osoby je lhůta pro zaplacení daně stanovena do 1. prosince každého roku, který následuje po uplynulém období. Organizacím je stanoveno platební období do 5. února následujícího po daňovém období.

Cestovní daň (doprava) - regionálnídaň, částka, jejíž platební podmínky jsou formuláře pro podávání zpráv zřízeny státními orgány pověřenými plnením Ústavy a zákonů Ruské federace. Regiony Ruské federace představují regiony, republiky, regiony, autonomní regiony, města federálního významu, autonomní regiony, které jsou subjekty federace. Daň z dopravy přichází v místě registrace daňového poplatníka.

Moskevská daň z dopravy

Silniční daň v Moskvě je zadržena na základěDaňový řád Ruské federace, kapitola 28 a zákon č. 33 Moskvy ze dne 9. července 2008. Daňoví poplatníci jsou organizace v Moskvě a jednotlivci, kteří registrovali vozidla. Zákon se vztahuje na fyzické osoby, které jsou převáděny k použití na základě plné moci. Objekty zdanění jsou registrované vozy.

Daňový základ

Daňový základ je určen:

výkon motoru pro silniční dopravu v koňských silách;

letecká přeprava tryskového motoru;

hrubá prostornost pro vodní dopravu bez vlastního pohonu v registrovaných tunách

vozidel.

Daňové období je stanoveno na dobu jednoho roku.

Pro obyvatele Moskvy a Moskva je organizována bezplatná právní konzultace.

Podle čl.361 Daňový kód, sazby silniční daně závisí na výkonu motoru. Daňové sazby jsou regulovány regiony zákony subjektů Ruské federace. Můžete vypočítat dopravní daň sami na základě velikosti daňové sazby a výkonu motoru podle vzorce:

Odhadovaná částka = výše daňové sazby x kapacita v LS

Při výpočtu můžete použít speciální kalkulačku online.

Existují informace, že v roce 2012 sazby daně z přepravní daně nezvýší.

Určitá kategorie daňových poplatníků využívá daňových výhod jako jeden z nástrojů daňové politiky, zatímco hospodářské a sociální cíle jsou sledovány.

Pokud je registrace nebo odstranění z přepravního účtuzpůsobené během zdaňovacího období, je daň vypočtena s přihlédnutím k koeficientu vyjadřujícímu poměr počtu celých měsíců, kdy bylo vozidlo registrováno k zdaňovacímu období vyjádřeným v kalendářních měsících.

Silniční daň má zájem o velkou část obyvatelstvaRusko. Při registraci daňových dokladů může dojít k velkému počtu otázek mezi vlastníky vozidel. Úplné informace o daních získáte prostřednictvím systému Consultant Plus na speciálních webových stránkách.

Přečtěte si více: