/ / Anatoly Kuzichev - novinář, přednášející, producent

Anatoly Kuzichev - novinář, moderátor, producent

Anatoly Kuzichev, jehož životopis je plný jasnýchvždycky ohromil svou rodinu a lidi, kteří s ním pracují, oddanost profesi novináře, rozhlasové a televizní moderátorky, schopnost dát se jí bez stopy, milovat ji bez omezení.

Fakta ze života rozhlasového hostitele

Anatolij Kuzichev se narodil v Moskvě 15. května 1969.rok. Služba v námořnictvu SSSR poskytla tři roky - od roku 1987 do roku 1990. Brzy po skončení služby osud ho přivedl do rozhlasu, kde úspěšně prošel výběrem. Začátek kariéry přednášejícího a DJu na rozhlasových stanicích "Nostalgie", "Radio Rocks", "Panorama" se týká roku 1993. Od tohoto okamžiku bude jeho život nerozlučně spjat s rozhlasem a televizí.

Anatoly Kuzichev

Na počátku roku 2000 Anatoly Kuzichevpracuje v televizi, kde vede program "Den po dni" (kanál TV-6) a "Dobré ráno" na kanálu ORT. Současně pracuje jako přední zábavní program "The Big Float" (TRVK "Moskovia").

Od roku 2004 je opět zachycen v rádiu. Anatoly Kuzichev dostane nabídku od „Echo Moskvy“ rozhlasovou stanici, kde působil v publicista po dobu dvou let. V roce 2007 nastoupí na pozici programového ředitele rozhlasové stanice "Mayak".

Zároveň se zabývá Anatolij Kuzichevvývoj nového projektu - informační rozhlasová stanice "Vesti FM". V roce 2008 se stal hlavním producentem. Současně Kuzichev pracuje jako vysílatel, podílí se na tvorbě nových programů a projektů. Některé z nich jsou mezi posluchači a diváky široce známé: vědecký vzdělávací program "Science 2.0", projekt "GlavRadio", program "Prevence" a mnoho dalších.

V březnu 2014 Anatolij Kuzichev ukončil svou činnostaktivitách v rádiu "Mayak", které mnoho posluchačů rádi lituje. A v dubnu vedl rozhlasovou stanici Kommersant FM jako generálního producenta.

Anatoly Kuzichev a jeho manželka nejsou kolegy, ale vždy podporuje svého manžela a řadí se do kategorie stálých posluchačů jeho vysílání. Podpora rodiny a přátel je důležitou podmínkou úspěchu.

Jděte déle než 20 let od jednoduchého DJ avedoucí programy k nejvyšším vedoucím postům v rádiu pomohly Kuzichevovi věnovat se, pochopit situaci, organizační talent a velkou lásku k podnikání, se kterým se angažuje.

Proč rádio?

Novináři, kteří mluví s Anatolim Kuzichevem, se ho vždycky ptají, proč je tak oddaný rozhlasu.

Anatoly Kuzichev biografie

Na otázku, Kuzichev nám vždy připomínáhistorická role rozhlasu v životě sovětského lidu. Žádná významná událost na světě neproběhla rozhlasovými stanicemi. Takže to bylo dřív, tak to je teď.

Anatolij Kuzichev považuje rádio za nejvíce živé médium hromadných sdělovacích prostředků. Pouze ve vzduchu je stále živé vysílání s komunikací hostitelského programu a posluchače rádia.

Živé vysílání však ukládá rozhlasovému hostiteli a všem, kteří program uvolňují, určitou odpovědnost za vše, co se ve studiu děje. Bez vysoké odbornosti je zde nepostradatelné.

Co je rozhlasová stanice "Mayak"

Podle Anatoly Kuzicheva je rádio "Mayak"nejen rádiová stanice, ale jakýsi vysílací systém, který existuje již více než 40 let. Za takovou dobu se vytvořily tradice vysílání, zvláštní kultura předních, autorita vysílacích posluchačů.

Anatoly Kuzichev rádio Lighthouse

Moderním vedoucím a dalším odborníkům v oblasti letectví je třeba toto splnit, protože rozhlasová stanice byla a zůstává hlavním informačním rozhlasem v zemi.

Špičkové tajemství vysokých ratingů

Profesionálové kalibru Anatoly Kuzichev nepochybně zná všechna tajemství moderního rádia, včetně a co je nejdůležitější - jak dosáhnout vysoké hodnocení manýry.

Hodně závisí na rozhlasových stanicích: jejich hlasy (nezapomenutelné a rozpoznatelné), erudici, schopnost reagovat na otázky a repliky posluchačů rozhlasu.

Stejně důležitá je žurnalistika. Musí být naživu, talentovaný, nečekaný.

Volná komunikace mezi přednášejícími a posluchači rádia, možnost kreativity, improvizace je dalším tajemstvím zvyšování hodnocení rozhlasové stanice.

Vyberte formát rádia pro výběr publika posluchačů. Tato skutečnost výrazně zvyšuje popularitu rozhlasového kanálu.

Co čeká na rádio v budoucnu

Skeptici předstírají rychlé zmizení rozhlasunaše životy. Podle těch, kteří zde pracují a podle výsledků zvláštních studií, lze usoudit, že se to brzy nestane a možná se nikdy nestane. Rozhlas se samozřejmě rozlišuje, mění se s časem a je vystaven nejnovějším technologiím v oblasti komunikací.

Anatoly Kuzichev se svou ženou

Anatoly Kuzichev a jeho kolegové tomu věřírozhlasové stanice se mohou lišit v jejich obsahu, ve formátu komunikace s posluchači rádia. Kultura vysílání, profesionalita novinářů a vedoucích, respekt k osobě musí zůstat nezměněný.

Rádio jako normativní zdroj nových informací a živé zdroje budou žít velmi dlouho.

Přečtěte si více: