/ Moderní dovednosti manažera klíčů

Moderní dovednosti manažera klíčů

Nekonzistentní podnikatelské prostředí vyžaduje konstantuaktualizace znalostí a zvládnutí manažerských kvalit. Klíčovým dovednostem manažera jsou principy chování, které jsou nezbytné pro efektivní plnění úkolů. Jejich použití, jednotlivě nebo v kombinaci, závisí na konkrétní situaci. Podívejme se na hlavní body:

klíčové dovednosti manažera

 1. Znáte své podnikání a své lidi. Manažer by měl rozumět jeho podnikání, znát technologické procesy a nuance spojené s tím. To je jediný způsob, jak se naučit představit si rizika. Kromě toho je nutné poznat podřízené. Pomáhá jim porozumět důkladnému hodnocení a zpětné vazbě. Klíčové manažerské dovednosti, jako je poslech, analýza faktů, shromažďování nápadů a názorů, jsou užitečné zde. Když posloucháte dělníky, lze odhadnout, kdo je odhodlaný, kdo překoná všechny překážky, které mu jsou v jeho cestě. Také je nutné, aby zaměstnanci znal manažera: manažer by měl být vždy v dohledu, vyzařovat důvěru a klid.
  klíčové dovednosti manažera prodeje
 2. Trvá na realismu. Realist uznává nejistotu. Manažer je připraven jít v podmínkách nejistoty. Plány vyžadují implementaci, i když se okolnosti změnily k lepšímu. Jen studium zpráv nestačí. Dobrý manažer shromažďuje informace na místě a sleduje chování spotřebitelů v místech prodeje.
 3. Definování cílů a priorit. Tyto klíčové schopnosti manažera prodeje ovlivňují společnost jako celek. Z čela čekají na konkrétní cíle, protože špatná volba ničí firmu. Ale formulovat cíle je jen začátek, protože zaměstnanci musí splnit cíl. Jasné priority a milníky jsou proto klíčem k úspěchu.
 4. Kontrola implementace. Bez systematické kontroly umělci nemají tušení o své roli v daném případě. Zkrácení intervalů mezi kontrolními body vám umožňuje udržet krok s plánem: data se dostanou rychleji a podrobněji. Analýza situace vyžaduje akci. Klíčové dovednosti manažera v nebezpečné situaci by měly být použity a směle opravovány.
 5. manažerské dovednosti
  Odměňování úspěšných zaměstnanců. Odměny jsou motivací k úspěšné realizaci plánů. Při provádění plánu však mohou vzniknout pochybné nebo riskantní transakce. Chcete-li tomu zabránit, identifikujte úspěšné zaměstnance - ty, kteří efektivně plní úkoly a cíle. Správce s dovednostmi manažera je vždy zodpovědný za zaplacení přiměřené kompenzace významným zaměstnancům.
 6. Rozvoj schopností pracovníků. Školení, další školení, pokročilé školení, obohacení znalostí je investicí do budoucnosti podniku. Lidé, kteří neztrácejí odvahu, mají ránu, mají spoustu zkušeností, stanou se podporou a podporou společnosti v obtížných podmínkách.
 7. Znalost sebe. Klíčové dovednosti manažera se neustále zlepšují. Život ukazuje, že vůdce má dva způsoby: odpočívat na vavřínech a pracovat na sobě. Musíme být schopni rozpoznat naše nedostatky, protože neexistují žádní ideální lidé, usilujeme jen o ideál. Poslouchejte a vědějte, jak slyšet. To zajistí kontakt a příjem různých informací.

Správce, který najde správná řešení při změněsvět obchodu, prosazuje svou společnost vpřed. Vedoucí zná lidi a jeho podnikání, neustále se učí a rozšiřuje znalosti. Jedná se o flexibilní osobnost, která se může přizpůsobit novým podmínkám. Nejdůležitější věcí pro vůdce je pozitivní postoj, schopnost dobít energii a podnítit důvěru.

Přečtěte si více: