/ Krásné moderní mužské muslimské jména

Krásné moderní mužské muslimské jména

Moderní menšiny muslimských mužů uplynulodlouhý a trýznivý způsob, jak se stát. Nyní představují speciální směs arabských, tureckých, perských a dalších přezdívků. Taková směs byla podmíněna nejen historickými procesy (například válkami nebo vývojem nových zemí), ale také náboženskými trendy.

Moderní mužské muslimské jména

Byla vytvořena dostatečná část jménapre-islámská éra, kdy země byla kvůli půjčování arabského jazyka. Staly se však muslimy pouze kvůli vlivu lidí, kteří je nesli. V návaznosti na přijetí a rozšířené náboženství islámu mnoho přezdívek byla odvozena z Písma. Až do této chvíle se všichni jména muslimských mužů jsou doplněny novými, která dává rodičům široký výběr nominace pro jeho dítě.

Ale je to poměrně komplikovaný proces! Existuje přísloví "Jako loď budete jmenovat, tak to bude plavat". Pokud jde o tuto situaci, můžeme říci, že při výběru moderních mužských menšinových jmen bychom měli věnovat velkou pozornost jejich interpretaci. Přezdívka ponechává otisk osobnosti a charakteru osoby. Proto i ty nejhezčí jména, což znamená negativní kvalita, budou buď zřídka používány, nebo dokonce zakázány.

Stejně jako v mnoha jiných kulturách, chlapcije obvyklé volat dobré, dobré a euforické přezdívky. Toto je navrženo tak, aby je chránilo před špatnými skutky a všemi druhy neštěstí a také aby požehnání a dlouhý život.

Mužský seznam muslimských jmen

K dispozici je seznam moderníchmužské muslimské jména, které nebyly schváleny šaríji, zakázány ke spotřebě. Jsou určeny řadou požadavků a funkcí. Uvádíme některé z nich:

 • Nedávejte klukům přezdívky spojené se surami Svatých Písem, jmény andělů.
 • Žádná jména Alláha nemůže být vzata.
 • Je přísně zakázáno přezdívky despoty a tyrany a nepřátel islámu.
 • Nedoporučuje se dávat indiskrétní názvy. Například Hayam - "vášnivý v lásce".
 • Nemůžete volat přezdívky chlapců s nepříznivou hodnotou. Například znamenat soucit, odpor nebo urážku.

Moderní mužské muslimské jména nejsou jenpříjemně sluchu, ale také příznivě ovlivňují osud člověka. Koneckonců, chlapec, a později muž, je podpora jeho rodičům, dědicu rodiny, ve kterém život pokračuje. Vědci dokonce provedli studie, které ukázaly, že převážná většina muslimů nese přezdívky svých předků, což nepochybně charakterizuje jejich úctyhodný postoj k jejich rodině a tradicím.

Muslimské jména mužů

Nejběžnější mužské muslimské jména (seznam a interpretace):

 • Aasim je obránce;
 • Giyas - spasení, pomoc;
 • Damir - mysl, svědomí;
 • Zafir je dobyvatel;
 • Ihsan je laskavost, upřímnost;
 • Kamal je dokonalý;
 • Makin je silný, robustní, silný;
 • Ozhdib - vznešeného původu;
 • Omyr je dlouhá játra;
 • Raid je vůdce;
 • Tugan je příbuzný, bratře;
 • Shamil je všeobjímající, všestranný;
 • Elmir - krásný, slavný;
 • Yalcin je majestátní.
 • </ ul </ p>
Přečtěte si více: