/ Teorie oddělení moci nebo jak se realizuje demokratické řízení

Teorie oddělení moci, nebo jak se realizuje demokratické řízení

Ve většině případů je to demokratický státje spojena se stejnou existencí všech svých institucí. Tato situace byla určena teorií oddělení mocností, jejíž základy položila celá galaxie vynikajících filozofů. Jaká je podstata takové struktury země? Abychom podrobně odpověděli na tuto otázku, je nutné nejen pochopit podstatu, ale také zpřístupnit její formaci.

Teorie oddělení mocností je historická odchylka

Pokud vystopujeme vývoj síly,je velmi jasné, že její status se výrazně změnil. Ať už to bylo cokoliv, ale většina historie lidské moci byla soustředěna v jediném zdroji. Nejprve to byl kmen, pak rada starších, potom starší nebo vůdce sám. Vznikem státu jako formy organizace společnosti se veškerá plnost moci dostala buď k monarchovi (jak tomu bylo v Egyptě), nebo ke kolegiálnímu tělu (o čemž svědčí příklady starověkého Říma a starověkého Řecka). V tomto případě se vždy jednalo o soudní, výkonné a legislativní odvětví. Ale i v tomto vzdáleném čase mezi filozofy a statisty již myšlenky rozdělovat je už potulovaly. O tom svědčí práce Aristotle, Plato, Polybius.

Tyto názory se však nejvíce vyjádřilyv renesanci, dosáhl svého vrcholu na přelomu tohoto období a osvícení. Takže, slavný vědec John Locke a Thomas Hobbes v jeho práci položil základ pro argumentovat, že absolutní monarchie by měla být omezena na lidi. Jejich nápady byly podpořeny a rozvíjeny S.-L. Montesquieu, v důsledku čehož došlo moderní pojetí dělby moci.

Teorie oddělení moci je moderní koncept

Moderní západní vnímání státuříká, že všechna jeho větve musí být navzájem oddělena. Tedy. Legislativní, soudní a výkonné pravomoci by měly vzájemně spolupracovat na zásadách nezávislosti a rovnosti. Právě tato koncepce fungování demokratických zemí je podporována teorií rozdělení moci.

Ale proč se držte takového mechanismufungování? Odpověď spočívá v podstatě této teorie. Podle ní, když se oddělují větve moci a těla, které ji provádějí, je eliminována sama možnost soustředění více sil z určité skupiny. Existují tedy čtyři základní principy, na nichž je založena teorie oddělení mocností Montesquieu:

- tři určené mocnosti by měly být v základním právu země označeny a podle toho by měly být řízeny různými orgány;

- Ve spolupráci spolupracují tři orgány, nikoliv však vzájemně podléhající;

- nemají právo zasahovat do svých autorit;

- přísná apoliticalnost soudnictví.

Právě na těchto principechzákladní začátek interakce mezi výkonnou a legislativní oblastí. Teorie oddělení moci nazývá tento mechanismus následovně: kontroly a rovnováhy. Používá se tehdy, když se zástupci obou typů zaměřují na oblast správy.

Kromě tohoto mechanismu pomáhá teorie sdílení moci jasně sladit, které státní orgány by se měly připojit k této nebo té větvi.

Hlavním orgánem legislativní moci je parlament. V závislosti na zemi může být její jméno změněno. Podstata zůstává stejná - vývoj a přijetí zákonů.

Do výkonné moci je zahrnutoVláda se svými strukturálními jednotkami, soudy, respektive soudy. Ústavní soud je oddělený od druhého. Kvůli dvojímu rozhodnutí, které má, musí být daný orgán země vymezen jako samostatná státní právní instituce, která působí jako rozhodce mezi všemi strukturálními prvky státu.

Teorie separace vlastního osvíceníorgánů Montesquieu je stále základním principem existence většiny západních zemí. Jasné pochopení její podstaty tedy umožňuje objektivní posouzení nejen formování vlády, ale i politického režimu.

Přečtěte si více: