/ / Jaké jsou znalosti?

Jaké jsou znalosti?

Pod vedením k pochopení tvůrčí činnosti, která je zaměřena na získání nových spolehlivých informací a znalostí o světě. Typy znalostí jsou četné a rozmanité.

Obecně stojí za zmínku, že existovala v různých časech v následujících formách:

  • vědecké;
  • mytologické;
  • filozofické;
  • náboženské;
  • každý den;
  • umělecké.

Smyslové poznání pomáhá člověku studovat svět kolem sebe, stejně jako sám. Je to o pocitu, vnímání a tak dále. Racionální typy poznání jsou dedukcí, soudem, konceptem.

Formy vědeckého poznání jsou různé. Všichni mají mnoho společného. Obecně je hlavním cílem vědeckých poznatků objev těch zákonů, díky nimž naše realita existuje. Jedná se o přirozené, sociální zákony, zákony myšlení a tak dále. Na základě jejich vědy dělají určité předpovědi pro budoucnost. Všechny typy vědomí (vědecké) nejvyššího cíle uznávají přijetí objektivní pravdy. To je ve většině případů chápáno racionálními metodami a prostředky, ale ne bez použití iracionálních prostředků a živého rozjímání. Základní znamení je systémové. Také tento typ znalostí je inherentní přísná platnost a důkaz všech získaných výsledků.

Nevědecké poznání má různé formy. Poznání je obyčejné - jeden z nich. Co to je? Faktem je, že toto je něco, co existuje od starověku. Pomohl lidem získat primární obraz světa, identifikovat základní zákony. Je založen na zkušenostech, které se týkají každodenního života. Jeho charakter není systematický. Obvyklá znalost úzce souvisí se zdravým rozumem, který pomáhá lidem zajistit jejich normální existenci. Člověk se nakonec naučil pochopit, jaká posloupnost jednání vedla k příznivému výsledku a která - ne. V tomto případě je důležité mít zkušenosti. To se týká nejen zkušenosti určité osoby, ale také zkušeností, které se přenáší z generace na generaci.

Každodenní znalosti neznamenají žádnédůkaz. Není třeba, což znamená, že získané poznatky jsou často subjektivní, aplikovatelné pouze na konkrétní situace za určitých okolností.

Typy poznání jsou různé. Jak funguje umění? Existuje spojení a je silné. Skutečnost, že kreativita pomáhá poznat ty tváře, které nemohou pochopit, ani věda, ani nic jiného. Vzhledem k umělecké poznávání člověka odpovídá jejich estetické potřeby a zároveň si uvědomuje realitu. Umění vám umožňuje objevit něco nového, přijímat pravdu nejneobvyklejšími způsoby. Není pochyb o žádném systému a rozumnosti, bez něhož neexistují vědecké formy poznání. Všechno je opět subjektivní.

Náboženské a mytologické poznání je častozmást, sjednotit. Ve skutečnosti je to chyba, která je nepřijatelná. Tyto typy znalostí jsou mnoho. Rozdíl spočívá především v jejich cílech: mýtus je nezbytný k tomu, aby se naučil vnímat svět srozumitelnějším, méně agresivním a podobně, že lidé používají náboženství k hledání něco vyššího, což může vysvětlit nejen příčiny existence, ale i jeho významu. Pro náboženství je charakteristická dualita světa (svět lidí a svět některých vyšších sil), v mytologickém pohledu na svět existují jak lidé, tak vyšší síly v jedné skutečnosti.

Filozofie nezkoumá žádné konkrétní aspekty bytí, ale celý svět jako celek. Studuje postoj člověka ke světu, vztah světa k němu, důvody pro naši existenci, vývoj a tak dále.

Přečtěte si více: