/ / Státní podpora malých podniků v Rusku a v zahraničí

Státní podpora malých podniků v Rusku a v zahraničí

V zahraničí, státní podporamalý podnik je důležitým nezávislým systémovým řízením sociálních a hospodářských politik. Existuje díky principu vytváření nejlepších podmínek pro rozvoj podnikání. Koncepce podpory podnikání je národní a celoevropské zájmy společnosti, které definují cíle a důležité zásady pro podniky.

státní podpora malých podniků
Státní podpora malým podnikům nám umožňuje určit určité funkce, které jsou k dispozici v každé zemi a vylučují národní charakteristiky.

1. Právní úkony, které definují cíle veřejné politiky a upravují problematiku podpory podnikání. Dále jsou zde uvedeny úkoly a funkce řídících orgánů spolu s mechanismem jejich provádění.

2. Zřizování vztahů státních orgánů na různých úrovních se sdruženími a svazy, které vyjadřují zájmy podnikatelů tak, aby byly zohledněny jejich pozice v rozhodování.

3. Racionální rozdělení odpovědnosti mezi orgány.

4. Státní podpora malých podniků má vyvinutý systém specializovaných vládních organizací a institucí, které zajišťují plnění všech úkolů v oblasti podpory podnikání.

5. Finanční podpora: alokace přídělů ze státního rozpočtu, daňové pobídky, tvorba úvěrových, finančních, pojišťovacích institucí.

státního programu podpory malých podniků
Podpora podniků pomáhá urychlitekonomického rozvoje země, zvýšit úroveň zaměstnanosti obyvatelstva a zajistit zdravé konkurenční prostředí. Za tímto účelem se vyvíjejí cílené programy s opatřeními na podporu podnikání prostřednictvím dotací, půjček a přínosů.

Státní podpora malých podniků v Ruskuzahrnuje přibližně 20% aktivní populace (ekonomicky), což je třikrát méně než v západoevropských zemích. Stávající forma drobného podnikání však hovoří o jeho příznivém vývoji v oblasti veřejného stravování a obchodu. To ukazuje, že podpora státu se projevuje v hlavních odvětvích podnikání.

Charakteristikou rozvoje podnikání v roce 2008Rusko je ohromující procento "stínového" prostoru. Je to asi 40-50% skutečného obratu podnikání. A to znamená, že některé zdroje, které by mohly být použity k vyřešení úkolů státu, "ležely" někde ve straně.

Státní program na podporu malých podniků má některé charakteristické rysy.

státní podpora malých podniků v Rusku

1. Kombinace různých činností v rámci jedné organizace, tj. Absence modelu vývoje jednoho produktu.

2. Nedostatečně rozvinutý systém samoorganizace.

3. Usilovat o samostatnou činnost, zatímco zahraniční organizace pracují především v podmínkách franšízy a subdodávek.

Podnikání v Rusku může existovat v odvětví služeb nebo ve spolupráci s velkými strukturami. V těchto oblastech je možné realizovat velký potenciál.

Přečtěte si více: