/ / Analýza básně "červenec" Pasternak: rysy kompozice

Analýza básně "July" Pasternak: rysy kompozice

Boris Pasternak zpočátku dodržovalfuturistický směr. Později revidoval své názory na kreativitu. Ale v některých dílech jsou někdy vidět charakteristické rysy futurismu. Básník tuto koncepci odmítl, protože přestal věřit, že forma je důležitější než obsah. V básni "Červenec" Pasternak Boris Leonidovič je myšlenka animovat neživé objekty, aby mu dala větší atmosféru a tajemství.

Složení básně

Tato práce byla napsána v roce 1956vesnici Peredelkino. Jedním z bodů analýzy básně "July" Pasternak je definice jeho složení. V první části autor zaujme čtenáře pomocí tajemných linií. Mluví o různých záhadných jevech, duchů a duchů. Dá se závěr, že první část je tajemstvím.

analýza básně July Pasternak

Ve druhém básníkovi dává čtenáři stopu. Ukazuje se, že toto tajemné stvoření bylo vlastně červenec, který se v domě usadil ve formě ponoru a hromu. Současně se chová jako majitel, u kterého se ukázalo, že je celá dacha. Červenec je nejvíce nepředvídatelným letním měsícem, takže v básni je popsán jako žertík, který má rád vyděsit obyvatele domu. Ale navzdory všem žertům přináší s sebou léto a vůni trávy.

V analýze pasternakovy básně "červenec" je to možnétaké poznamenat, že v druhé části intriky je zničen, protože čtenáři dostane odpověď. Básník se však snaží udržet auru tajemství a beztíže díky správně vybraným epitetům. Všechny tyto stylistické prostředky vytvářejí úžasnou letní atmosféru, která umožňuje čtenáři, aby se cítili stejně snadno jako v červenci.

Velikost a rým

Dalším bodem analýzy Pasternakovy básně"Červenec" je definice velikosti, ve které je napsána. Jedná se o čtyřnohé iambiku a rým je překročen. Kombinace nepřesných i neštandardních rýmů vám umožňuje dát báseň lehkost, nedbalost a vytvořit špatnou náladu. Takto vystupoval básník letní měsíc.

Červenec analýza Pasternakovy básně

Díky takové rýmové básně najdeneobvyklá muzikálnost. Po přečtení čáry je pocit lehkého vánku, šumění vody, vůně trávy. To vše dává liniám eleganci a hladkost, určitou plynulost spolu s mírným zrychlením, které se objevuje ve druhé části a ukazuje, že červenec je fidget.

Stylistické prostředky expresivity

Další povinná položka analýzyPasternakova báseň "July" je přehlídkou literárních technik, pomocí které se autorovi podařilo vytvořit obraz červenec. Hlavní roli hrají personifikace, díky čemuž se ukázalo, že letní měsíc není jen léto, ale skutečný nájemník doma. Další popis jeho akcí pouze posiluje dojem.

analýza básně B Pasternak Červenec

Zdůraznit a ponořit čtenář do plicPasternak používá přesné epithety a srovnání. Proto při čtení existuje pocit, že ulice je teplá a vůně trávy, ačkoli to může být další doba roku. Všechno to bylo kvůli úžasné řemeslnosti básníka.

Obrázky v básni

Důležitý bod v analýze básněPasternakův "červenec" je definicí poetických obrazů. Hlavním charakterem samozřejmě je samotné léto. Ale zde působí v roli "letního obyvatele-rekreant", který může dům podle vlastního uvážení zlikvidovat. Je bezstarostný, frivolní, rád si dělá legraci ostatním. Také zde je obraz autora, který ve skutečnosti vlastnil dacha, v níž se usadil v červenci. Ale básník se vůbec nezlobí se svým větrem. Naopak je s ním dokonce spokojen, s lehkou ironií a něhou pro nového nájemce. Čtenář může pochopit, že básník miluje tuto roční dobu.

básně Pasternak Boris Leonidovič červenec

V analýze pasternakovy básně "červenec" je to možnéže čtenář přijde do dětství. V té době chlapci a dívky běhali po terénu a zachytili sluneční paprsky, byly volné jako vítr a celý svět ležel u nohou. Možná, proto je tak snadné číst tuto báseň a pozorovat sladkým úsměvem žertíky letního měsíce.

Analýza básně B. Pasternak "července" umožňuje čtenářům, aby se k této práci více zamysleli a snažili se zjistit, jak básník dokázal při čtení vytvářet úžasnou atmosféru.

Přečtěte si více: