/ Struktura mozku. Funkční zatížení některých prvků

Struktura mozku. Funkční zatížení některých prvků

Činnost centrálního nervového systémuje neoddělitelně spojeno s mozkem. Struktura mozku velmi určuje jeho funkce a vlastnosti. Místo pro umístění mozku a obklopujících obálek z přírody je definováno v dutině mozkového lebky. Je možné vysledovat úplnou korespondenci povrchu vnitřního oblouku lebky s tvarem horní ventrální plochy mozku. V dolní části základny mozku je reliéf složitý a odpovídá kraniální fosfii na vnitřní bázi lebky.

Hmotnost mozku je již dospěláse pohybuje mezi 1100 - 2000 gramy. Od věku od 20 let do šedesáti let zůstává jak hmotnost mozku, tak její objem nezměněný a maximální pro každého jednotlivce.

Vezmeme-li v úvahu strukturu mozku, vymezujeme nejvýznamnější prvky, které tvoří tři velké součásti. Jedná se o dvojité hemisféry, mozkový kmen a cerebellum.

Prvek s nejtěžší funkčníjsou hemisférami lidského mozku. U dospělých je nejmocnějším a nejdůležitějším prvkem centrálního nervového systému. Polokoule jsou uspořádány tak, aby mohly pokrýt všechny ostatní součásti mozku. Oddělení pravé a levé hemisféry je hluboká podélná štěrbina velkého mozku, dosahuje velkého mozku nebo tzv. Corpus callosum. V oblasti zadních úseků se podélná štěrbina rozkládá na příčnou štěrbinu velkého mozku. Slouží k oddělení mozku od polokoule.

Vše, co je umístěno níže, kromě cerebellum, -tyto jsou součásti mozkového kmene, dostali název: medulla oblongata, zadní, střední a střední dělení. Ale to je blíže k části, která studuje strukturu lidské míchy.

Odpovězte na otázky týkající se povahy výskytuhlavní funkce centrálního nervového systému, které narušily vědce a lékaře, umožnily jejich práci na studiu fyziologie člověka. Teprve po pochopení struktury mozku lze vysvětlit širokou škálu procesů, které vznikají v důsledku lidské životní aktivity. Jako komplexní mechanismus, při němž jsou různé funkce zodpovědné za různé funkce, centrální nervový systém také přidělil funkční zatížení svým různým složkám. Například odpověď na otázku lokalizace (umístění) míst odpovědných za provádění nejzákladnějších funkcí dala strukturu mozkové kůry.

Funkce motoru jsou řízeny kortikálním oddělenímanalyzátoru, který je zodpovědný za tuto funkci. Je umístěn před centrálním gyrusem, v části předního centrálního sulku. Tato oblast se stala místem nervových buněk, které jsou zodpovědné za jejich činnost i pro nejmenší pohyb těla.

Velké nervové buňky s jejich procesy, kteréNacházejí se v kůře, jejích hlubokých vrstvách, které se táhnou do medulla oblongata, na tomto místě je značná část přechodu, tj. existuje proces přechodu na opačnou stranu. Dokončení přechodu, sestupují podél míchy, tam jsou již zbývající fragmenty. V přední části míchy najdou kontakt s nervovými buňkami, které se zde nacházejí. Signál, který vznikl v kůře, jelikož dráty dosáhnou motorických neuronů, jejich vlákna dosáhnou svalů.

Pro výkon sluchových funkcí, sluchovéoblast nacházející se ve temporálním laloku vyšetřeného kortexu. Vizuální funkce jsou přiřazeny okcipitálnímu laloku v mozkové kůře. Poškození některého z výše uvedených míst vede k určitému porušení CNS.

Struktura mozku má vlastnostOddělujte nejen prvky. Mozok, jako mícha, je obklopen třemi membránami. Jsou rozděleny na vnitřní (měkké), střední (pavouk) a vnější (tvrdé) skořápky. Každý z nich je přímým pokračováním míchy míchy.

Navzdory hlubokému poznání tohoto nejdůležitějšíhotělo, nehrozí, aby odhalil všechna jeho tajemství. Ale ustálená práce lékařů a vědců se nezastaví dodnes. Jejich asertivita a účelnost jsou zaměřeny na dosažení ušlechtilého cíle v boji za lidské zdraví.

Přečtěte si více: