/ / Valeologie je věda o zdraví. Valeologie jako věda: její cíle a obsah

Valeologie je věda o zdraví. Valeologie jako věda: její cíle a obsah

Od dlouhé doby lidé pochopili, že to nejdůležitějšív životě každé inteligentní bytosti - zdraví. Bez ní nebude potřeba ani bohatství, ani čest, ani sláva. Proto je povolání lékaře jedním z nejstarších, respektovaných a populárních v dějinách lidské civilizace.

Vědy o lidském zdraví

Existuje několik věd o lidském zdraví. Některé z nich jsou již staré, jiné jsou naopak velmi mladé.

Relativně mladé vědy o zdraví:

 • hygiena;
 • valeologie;
 • vesmírná medicína;
 • Sexologie.

Vznikl z dávných dob věda, jedna cesta nebo druhá, týkající se zdraví:

 • lékařství;
 • filozofie;
 • sociologie;
 • biologie;
 • psychologie;
 • Kulturologie.

  Valeologie je věda o

Někteří odborníci také odkazují na pedagogikučásti těchto věd. Ukazuje se tedy, že valeologie je věda hlavní lidské otázky, jedné z celého komplexu, který se zabývá problémy lidského zdraví, a to jak fyzického, tak duševního.

Co je to valeologie?

Tak jaká věda je tato - valeologie? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, podívejme se na etymologii jména. Termín je tvořen ze dvou složek latinského původu: "valeo" nebo "valeř" - být zdravý a známá "loga" - učení, studium.

Ukazuje se tedy, že valeologie je vědou umění být zdravý, vést zdravý, správný a aktivní způsob života, aby si z něj zvyklý z dětství.

Zvenku se může zdát, že není nic komplikovanéhosama o sobě tato věda není odpovědný. To však není pravda. Po zvážení valueology zdraví komplexně, jako celek, a to včetně všech jeho aspekty a rozměry, a učit se ze všech stran a možností (mentální, sociální, duchovní, morální, fyzické). Vzhledem ke globálnímu konceptu valueology je spojena s celou sadou jiných věd.

Předmět a předmět studia

Co věda studuje valeologii? Hlavním předmětem a předmětem studie jsou:

 • Fyzikální a genetické mechanismy zdraví v každém organizmu;
 • osoba je integrována včetně všech jejích součástí, které ovlivňují stav jakéhokoli druhu a typu zdraví.

Když hovoříme o valeologii jako o předmětu, pakhlavním předmětem studie budou pedagogické základy zaměřené na utváření nezávislé touhy dětí a dospělých na dosažení zdravého životního stylu.

Valeologie Zdraví Věda

To znamená, že se ujistěte, že každýsi uvědomil důležitost svého stavu a snažil se udržet si svou normální pozici a posílit a udržovat přirozené imuno-ochranné vlastnosti těla bez použití léků. Zhruba řečeno, provádět prevenci nemocí, vědomou a účelnou.

Cíle této vědy

Existuje určitý cíl sledovaný valeologií jako věda. Jeho cíle a obsah jsou následující:

 1. Učte lidi zdravému životnímu stylu (HLS).
 2. Štěpte základy pravidel pro posilování a obnovu zdraví těla bez použití léků.
 3. Učí vás, jak vytvořit správný životní plán: jíst, hrát sporty, vzdát se špatných zvyků, dodržovat základní hygienické předpisy a okamžitě hledat lékařskou pomoc.

Tyto cíle automaticky vedou k řešení následujících úkolů valeologie.

Úkoly Valeologie

Valeologie jako věda zdraví řeší následující úkoly:

 • Studium vnitřního potenciálu zdraví každého člověka;
 • hodnocení zdravotního stavu všech obecně uznávaných zdravotních ukazatelů;
 • touha vytvářet interní instalaci HLS pro lidi;
 • podpora zdraví a prevence nemocí prostřednictvím uplatňování zásad HLS.

co studuje valeologii vědu

Pokud může věda vyřešit všechny výše uvedenéúkoly, bude lidstvo vstoupit do zcela novou úroveň z hlediska ochrany zdraví. Snížila počet případů jakéhokoli druhu a povahy, zvýšení mozkové a celostátní úroveň fyzické aktivity, snížila počet vad při narození potomka, a stávají se méně postižené pacienty s nevyléčitelnou.

Metody Valeologie

Valeologie je věda o zdraví, což znamená, že používá určitý soubor metod pro výzkum. Jaké jsou tyto metody?

 1. Technika výzkumu a hodnocení fyzického a duševního stavu osoby používající počítačové diagnostiky.
 2. Metodika pedagogického pozorování předmětů během výuky. Cílem je shromáždit teoretický základ pro hlubší analýzu a výzkum.
 3. Experiment (nejčastěji pedagogický). Provádí se společně s subjekty jasně prokázat jeden nebo jiný postulát valeologie a prokázat význam jeho významu.
 4. Sociometodologie. Tyto metody zahrnují dotazníky, průzkumy veřejného mínění a další typy sociálních interakcí s cílem identifikovat průměrné ukazatele týkající se různých otázek lidského zdraví a nahromadění teoretického základu pro studium a analýzu.
 5. Matematické metody. Jsou potřebné pro zpracování údajů získaných v předchozím odstavci.
 6. Komplexní analýza myšlenek pedagogiky. Je třeba vyvodit závěry o otázkách týkajících se dětí (jejich výchova, školení v HLS atd.).

hello vědecké valeologie

Kombinace a integrovaná aplikace všech metodvýzkum valeologii umožňuje získat velmi dobré výsledky s pozitivní dynamikou vývoje. A nejen mezi dětmi, ale také mezi dospělými. Například to vedlo k tomu, že 21. století bylo označeno "módou pro zdraví". To je nyní vést zdravý životní styl - je to relevantní, módní, mladistvý a zdravý. Je hloupé popřít, že tento účelný dlouhodobý dopad na vědomí dětí je valeologie a příbuzné vědy.

Kde a kdy je studována valeologie?

Valeologie je studována především v kurzu(školy) nebo jako studentská disciplína. Koneckonců, je jasné, že základy zdravého životního stylu by měly být položeny v těchto věkových kategoriích. V rámci kurzu se tento předmět často projevuje formou half-game, half-kognitivních lekcí s názvem "Dobrý den, vědecká valeologie!"

Je důležité se ujistit, žeValeologie nebyla těžká nucená povaha, ale byla vnímána jako něco snadného, ​​fascinujícího. Pak děti rádi přijmou veškeré znalosti, které tato věda chce předat.

Proto je lepší vybrat nestandardní formulářevedení lekcí a témata by měla být vybrána tak, aby vždy existovala možnost praktického výzkumu, malá laboratorní práce. Často je nutné organizovat kvízy, hádanky, soutěže, využívat informační a komunikační technologie v dirigentských třídách.

propojení valeologie s jinými vědami

Se studenty je všechno mnohem jednodušší a vážnější. Tito jsou prakticky dospělí lidé, z nichž mnozí byli bohužel již vystaveni nebo vystaveni antagonistům valeologie: kouření, pití alkoholu, drogové závislosti, denní konzumace rychlého občerstvení, hypodynamie a tak dále.

Je tudíž zapotřebí úplného seriózního kurzu, včetně řady teoretických a praktických cvičení, které budou pokrývat všechny otázky valeologie jako celek a ukazují její význam.

Nejlepší je hrát v kontrastu a dátmyšlenka rozdílu mezi těmi, kdo vedou HLS a mezi těmi, kdo to odmítnou, popisují výhody tohoto způsobu života. Valeologie je věda lidského zdraví, a proto by mělo být studentům jasné, jak důležité je, je to samotné zdraví a jeho včasné uchování.

Komunikace mezi subjekty

Již jsme zmínili, že valeologie je vědakomplexní. Proto se organicky kombinuje s mnoha dalšími vědami a sekcemi, které zkoumají člověka a jeho zdraví. Zvažte vztah mezi valeologií a jinými vědami.

 1. Fyzická kultura a sport.
 2. Komplex biomedicínských věd (genetika, sanogeneze, patologie, biologie, etologie atd.).
 3. Komplex ekologických a geografických věd (geografie, ekologie, geologie atd.).
 4. Vědy filozofie a sociologie (estetika, kulturologie, metodologie).
 5. Ekonomika.
 6. Komplex psychologických a pedagogických věd (didaktika, vzdělávání, pedagogika).
 7. Historie.
 8. Politika.
 9. Správně.

  Valeologie jako věda o svém účelu a obsahu

Je zřejmé, že valeologie je velmi labilní aširoký pojem týkající se prakticky všech aspektů života člověka, který přinejmenším nějak ovlivňuje otázky duševního, tělesného, ​​duševního a morálního zdraví.

Role této vědy ve škole

Je velmi důležité, aby to jasně vyplývalo ze školního dnejak důležité je být zdravé. Koneckonců, děti mají poněkud odlišné hodnoty a začnou chápat celý význam zdraví pouze poté, co se stanou nemocnými. Proto bychom se měli pokoušet vysvětlit jim, že valeologie je věda o zdraví, její zachování, prevence nemocí a posilování všeobecného tělesného stavu lidí.

Nejlepší způsob, jak děti pochopit, je dát je dopříklad konkrétních případů života lidí předtím, než přemýšleli o HLS, a poté, co se začali aktivně řídit. Ukažte, jaký druh dědičných chorob a lidských tragédií je možné se vyhnout, pokud se obrátíte včas a posloucháte své tělo.

valeologie jako vědy o zdraví

Důležité je také učit děti, aby si samostatně vytvořily gramotnou a správnou stravu z hlediska zdravého životního stylu, každodenní rutiny a nezapomeňte věnovat pozornost fyzickým cvičením.

S řádnou organizací těchto činnostíValeologie nutně nutí jistou stopu na mysl dětí. To zase znamená pouze pozitivní dynamiku jejich budoucího způsobu života.

Zobecnění

Takže, shrňme. Valeologie je věda HLS, komplexní opatření, která musí být použita k ochraně vlastního zdraví, k posílení a prevenci nemocí.

Jedná se o jakýsi druh lékařské vědy,zaměřené na formování vědomí u lidí o významu jejich vlastního a všeobecného zdraví. Tato věda má své vlastní úkoly a cíle, výzkumné metody, které jí pomáhají dosáhnout pozitivních výsledků.

Přečtěte si více: