/ / Den samosprávy ve škole: zajímavé nápady pro konání v Deň učitele

Den samosprávy ve škole: zajímavé nápady pro konání dne Učitel

Nejvíce dlouho očekávaný den v životě každého školáka- je to den samosprávy, kdy učitelé dávají své otěže studentům ve třídě 10-11. Tato událost se často koná buď v den učitele, nebo 8. března, protože většina učitelů jsou stále ženy. Bez ohledu na toho, kdo je žák, absolvent nebo vynikající student, v ten den najde svůj studijní předmět pro seberealizaci.

den samostatného řízení ve školních zajímavých nápadech

Chcete-li držet den samosprávy ve škole, absolventi jistě budou diskutovat o zajímavých nápadech o organizaci tohoto dne s učiteli a školní správou.

Nezapomeňte, že i když jste na dovolenéfregata s názvem "Škola" řídí absolventi, učitelé musí mít otevřené uši. Koneckonců, nikdo není imunní vůči nepředvídaným situacím a každý absolvent by měl vědět, kam jít za pomoc.

Příprava dne samosprávy

Příprava na den samosprávy obvykle klesána ramenou středoškoláků. Záleží na nich, jak slavnostní bude den samosprávy ve škole. Zajímavé nápady mohou nabídnout všichni, ale pouze ty nejlepší a originální budou realizovány. Pouze úzká práce studentů středních škol se může stát zárukou úspěšné dovolené.

denní samospráva ve školách zajímavé nápady foto

Když si ve škole připravíte den samosprávy, nápady pro držení mohou být:

 • Zkrácené hodiny a zvýšené změny. Na změnách můžete zobrazit předem připravená umělecká čísla.
 • Zorganizujte zbytek učitelů a vyzve je, aby se jednou denně posadili na školní stoly.
 • V koncertním programu věnovaném Dne učitelů uveďte čísla s účastí učitelů. Jen si pamatujte, že by neměli být urážlivé.

Při organizaci dovolené každý potřebujeStřední vysokoškolský student uděluje svou komisařku, za kterou nese veškerou odpovědnost. K komplexním úkolům je nutno zacházet s plnou vážností, je možné, že pro jejich řešení bude nutné pracovat se všemi pracovníky třídy. Mezi ně patří např. Organizace a pořádání slavnostního koncertu.

Příprava lekcí pro den samosprávy

Bezpochyby, držení dne samosprávy nenívylučuje vzdělávací proces. Lekce by měly být prováděny v souladu s plánem stanoveným pro daný den. Více často než ne, je jejich ne více než čtyři, vzhledem k tomu, že středoškoláci se obtížně kvalitativně připravit lekce plné zaměstnanosti učitele byly vyměněny.

den samosprávy ve školních nápadech

Kromě toho, jestliže pedagog z dvojnásobného vzdělání v ten den zhorší, lekce z rozvrhu nejsou odstraněny a jsou uskutečněny v plánovaném pořadí, pouze učitelé je budou muset naučit.

Třídy vedené středoškolskými studenty na Densamospráva, by měla projít podle tematického plánování učitele. Abstrakt lekce by měl být pro každou učitelku, ve své kompilaci je nezbytně poskytována pomoc učitele.

V den self-management ve škole, zajímavé nápady namělo by být uvítáno vedení tříd. Pokud to zkoumané téma dovolí, mohou to být všechny druhy lekcí - hry, lekce - výlety, výukové lekce ... Obecně je zde místo pro nejdůležitější myšlenky, jejichž realizace učitel absolutně nemá dostatek času.

Lekce pro děti

Nezapomeňte, že je to den samosprávynejen dovolenou pro učitele a absolventy, je dovolenou pro všechny studenty školy. A proto je nezbytné, aby lekce byly co nejvíce zajímavé a v dětské paměti nechaly pouze pozitivní vzpomínky.

denní samospráva ve školních nápadech
V den samosprávy ve škole mohou být nápady lekcí IZO velmi rozmanité:

 • Vedení kurzů na ulici, pokud to povětrnostní podmínky dovolují.
 • Můžete vyzvat děti, aby kreslily učitele budoucnosti pomocí vzdělávacích potřeb (tužky, barvy, inkoustu), které jsou plánovány podle tematického plánování učitele.

denní samospráva ve školských nápadech ruský jazyk
Absolutně rozmanité mohou být v denself-management ve školních myšlenkách. Ruska jako lekce může být také provedena mimo krabici, je nejlepší ji budovat ve formě intelektuální hry. Jakou hru si vybrat, rozhodnout se pro každého. Nejoblíbenější:

 • Kde? Kdy?
 • "Kdo chce být milionářem?".
 • "Chytrý a chytrý".
 • "Jeden proti všem".

Bez ohledu na to, jak se absolvent rozhodne učit, je třeba si uvědomit, že všude je třeba pečlivě připravit.

Školní linka v den samosprávy

Tradičně, slavnostní den ráno slavnostní linky, které jsou nově učitelé a vedení školy.

nápady na uspořádání dne samosprávy ve škole pro den učitele

Chcete-li, aby se linka stala nezapomenutelnou na Den samosprávy ve škole, může ředitel nabídnout zajímavé nápady ve formě komiksového dekretu, kde lze psát následující ustanovení:

 • Dočasné zrušení sankcí za prodlení.
 • Je povoleno přehrávat telefony v tichém režimu.
 • Délka lekcí po dobu 20 minut, zbytek času všichni, kteří nechtějí studovat práce ve prospěch školy.

že dnes si můžete také oznámit ředitel bude po celý den, aby se stížnosti na učitele a školního psychologa bude pracovat s nimi řešit příčiny chování nevyhovuje studenty.

Přehledy fotografií a videa

Pokud to technické vybavení školy dovolí, pakpři změně je možné pozvat školáky a učitele do montážní haly. Zde bude pomocí interaktivní tabule a počítače procházet "School News".

Jaké další zajímavé nápady na den školní samosprávy?

 • Fotografie z lekcí.
 • Video adresy studentů učitelům.
 • Video blahopřejeme ke svátku, ke kterému je naplněn Den samosprávy, od absolventů školy.

Samozřejmě, tady je místo, kde bychom si mohli vymýšlet fantazie, jediná věc je připravit se na to předem a pečlivě promyslet každý typ činnosti.

Den učitele - den samosprávy

Samozřejmě každá škola má svůj vlastní dendržení dne samosprávy. Můžete si uvědomit různé názory na den samosprávy ve škole. V den učitelů je to nejlepší možnost, protože kromě slavnostní nálady se děti snaží roli učitele. A pokud chce někdo změnit své plány na přijetí do Pedagogického institutu, absolventi budou mít ještě čas na práci v této oblasti.

Ať žijí dobré tradice

Pokračovat každoročně v dobré tradici- self-Day ve škole, zajímavé nápady pro zlepšení dovolenou mohou být zaznamenány na speciální stojan. Koneckonců, v průběhu oslav by měl zahrnovat nejen učitele a studenty středních škol, a kromě toho každopádně vyžaduje podrobnou diskusi po setkání.

Úspěšný den samosprávy!

Přečtěte si více: