/ / Složení "Co je soucit a milosrdenství"

Složení "Co je soucit a milosrdenství"

V moderní společnosti takové konceptyjako soucit, milosrdenství, soucit prakticky ztratily jak jejich význam, tak jejich použití lidmi v každodenním životě. Esej "Co je soucit?" Je obsažena téměř v každém školním vzdělávacím programu. U dětí, učitelé chtějí najít ve světě zrniny těchto složitých, ale jasných a nezbytných pocitů.

Filozofie soucitu

Co je soucit a soucit? Proč jsou tyto pojmy tak potřebné v lidském světě? Věc je, že každá osoba závisí na okolních obyvatelích. Ať je to přítel, bratr nebo cizinec, chodí po něm po stejné cestě. Dlouho bylo dokázáno, že osoba bez společnosti nemůže žít. Netoleruje izolaci, bez ohledu na to, jak moc ho přitahuje. Proč je to tak? Zdálo by se, že ideální život na nějakém odcizeném místě, kde není žádný hluk, žádné otravné sousedy, není nic.

Práce, co soucit
Co je to soucit? Definice může být vyjádřena situací: osobou, která sama o sobě například rozbije ruku. A kolem nikdo. Nikdo nepomůže a on sám není schopen poskytnout si první lékařskou pomoc nebo přijmout nezbytná opatření k uzdravení rukou. V okrese není žádná osoba, která projeví milost a rozšiřuje pomocnou ruku. Na základě výše uvedeného příkladu můžeme říci, že každý z nás závisí na druhém. Jsme jediný systém, z něhož vypadá jeden segment, je to obrovské selhání, i když si toho nevšimujeme.

Když dítě píše esej "Milosrdenství asoucit ", určitě se nejprve rozhodne zmínit o vzájemné pomoci lidí. Od nejstaršího dětství víme, že je nemožné žít bez rodičů a bez lékařů je nemožné se zotavit. Jedná se o jednoduchou filozofii nedotknutelnosti systému lidské společnosti, která se bohužel v dnešní době mění ne na to lépe velkou rychlostí. A my zničíme sami sebe.

co je soucit

Co se děje?

Co je to soucit?"Nevylučuje termín" misantropie ", protože je to kvůli tomuto fenoménu soucitu u lidí, není ponecháno. Každá osoba se domnívá, že je povinností zavřít se od ostatních a nevěnovat pozornost tomu, co se děje kolem. Propaganda tohoto jevu je aktivní na internetu. Lidé, aniž by si toho všimli, se uzavřou a ztuhnou, a to za normální chování.

Charita a soucit ve starověku

Starověcí historici nám říkali, že PythagorovéI koupit ryby od místních rybářů a hodil zpět do moře. Lidé se mu vysmáli, ale on tvrdil, že záchranu ryb ze sítí, čímž se šetří sebe lidi z otroctví. Ve skutečnosti, celý život vázáni silnými nitěmi příčinnosti: každý náš čin, jako ozvěna, se válí po prostoru vesmíru, což způsobuje ty či jiné důsledky.

co je soucit a soucit

Co je v naší společnosti soucit a soucit?

"Škoda je náš poklad," napsal Fedor.Mikhailovič Dostojevskij. Koneckonců, pokud lidé přestanou soucit se slabými a potřebují pomoc, pak svět kolem nás bude prostě zastaralý, vyčerpaný, zkažený a sterilní. Nápověda, pohodlí, podpora - a svět se bude trochu líbit.

Ale, bohužel, v současné době, soucit asoucit pro mnoho neznamená nic. Člověk je tak sebecký, egoistní, že jeho lítost je mimo jeho porozumění. Takový člověk bude klidně sledovat utrpení jiné osoby, nenabízí pomoc, půjde kolem. "Ne se mnou, a to je v pořádku," "Moje bouda s okrajem" - to jsou jeho motto pro život.

co je sympatie a soucit

Duchovně, naše společnost je hnusná na zem. Nevíme, jak sympatizovat, starosti o blízké, nevíme jak odpouštět. Alien zármutek není naše podnikání vůbec.

Obětovat se za druhé znamená,ne každý je připraven. Jen opravdově milý a milosrdný člověk je schopen projevit lítost a rozšířit pomocnou ruku. Láska k sousedovi a milosrdenství jsou hlavními problémy, které ovlivňují mnoho slavných spisovatelů v jejich díle.

Soucit v literatuře

Esej "Co je soucit?", Které studenti píší v lekcích literatury, by měly obsahovat příklady příběhů, románů, ve kterých je popsáno.

Takže v Andreevově příběhu "Kusaka" dvaopačné počátky. První z nich - lidé, kteří narazí na toulavého psa, házeli kameny na ni zasmál a řízený k šílenství. Snapper je nyní strach z lidí, v nichž neexistuje kapku soucitu. Dalším je rodina, která chránila rozčileného psa. Lidé byli schopni vidět za ježily čenichu dobrým srdcem a dával naději na zvířeti, že ne všichni lidé ztratili soucit. „Biter“ lze považovat za základ napsat dobrý esej. Milosrdenství a soucit v něm jsou odhaleny v plné výši. V příběhu nám autorka ukazuje, jak bychom měli být. Tato rodina je pevností lidstva a laskavosti. Co je to soucit? Stanovení je za řádky popisujícími benevolentní čin ve vztahu k psí lidí.

soucit a soucit

Charita v literatuře

A. Vladimirov vypráví příběh svého hrdinu. Pastýř Nikolaj Savuškin měl nemocnou dceru. Byla velmi nemocná již třetí rok a byla v bolesti v těle. Jednou, když uviděl antilopu v stepí, Savushkin si uvědomil, že to je jeho jediná šance pomoci jeho dceři, protože antilopé rohy mohou být použity jako záchranný lék. Savuškin se se zbraní rozhodne jít do rokliny při hledání šelmy, ale lov nedal mu žádnou kořist, protože vedle antilopy se Savuškin uviděl své mládě. Pastýř nemohl střílet, protože pochopil, že pro antilopu je toto mládě tak blízko a drahé jako jeho dcera. Nemohl zabít rodiče a nechat dítě zahynout v tomto krutém světě.

Charita je jedním z nejdůležitějších slibůpřežití lidstva jako druhu. Ale mít takový vysoký pocit, bohužel, ne všem. Láska duše, soucit, soucit jsou položeny v osobě od samého dětství, včetně osobního příkladu rodičů. Tvorba těchto kvalit ovlivňuje i společnost, lidé kolem nich, přátelé.

Co je to soucit? Kompozice-odůvodnění, založené na Andreevově příběhu nebo příběhu Vladimíra Vladimirova, pomůže najít odpověď na tuto otázku.

Co mám dělat?

Docela legitimní otázka: "Co mám dělat?". Po ztrátě soucitu a soucitu nemůžeme existovat. Být osamocen v moderní společnosti je nemožné, protože jsme zaměřeni na klidný život, ne na kruté přežití.

Co je to soucit?"Ukázalo se, že ve školním programu není náhodná. U dětí přinášejí hlavní vlastnosti: být milý, milosrdný, aby pomáhal sousedovi, aby nebyl lhostejný k tomu, co se děje. Ve svých srdcích roste averze vůči brutalitě a osamělosti. Každý člověk z dětství by se měl cítit součástí velkého mechanismu, který přestane pracovat, pokud alespoň jedna část selže.

co je soucitné odhodlání

Závěr

Co je to soucit? Složení-úvaha o tomto tématu by měla odhalit hluboký význam nejdůležitějšího pocitu jak pro spisovatele, tak pro čtenáře. Tato úvaha musí vycházet ze srdce se závislostí na životě a zkušenosti čtenáře. Nemá smysl mechanicky přepsat myšlenky ostatních lidí. Takže se nebudeme naučit cítit, soucit či soucit. Nezapomeňte, že jakmile projdeme lhostejně, neděláme nic dobrého. Koneckonců, kdysi k nám v obtížném okamžiku také neukáže sympatie.

Charita by měla být ve všech. Nejen pro naše čtyřnohé kamarády, protože jsou bezbranní ve svém původu, ale také pro lidi kolem nás. Bez lásky a soucitu jsme odsouzeni obrátit se na dvounohé zvířecí kořisti.

Přečtěte si více: