/ / Intuice je vnitřní pohled

Intuice je vnitřní pohled

rozvíjet intuici

Koncept "intuice" je v našich silách pevně zakotvenkaždodenní život, ale stane se obyčejným a všemi známým slovem, má obrovský počet interpretací. Pokud se podíváte do slovníku, je známo, že pojem "intuice" se objevil dokonce i v době, kdy Platón ve starověkých Aténích vysvětlil své učení učedníkům. A etymologie tohoto slova nějakým způsobem odhaluje význam, který je v něm zakotven a ukazuje se, že "latinské slovo" intuitio "znamená" šestý smysl "nebo, jak se také nazývá, intuice je rozjímání. Nebo "okamžitě pochopit", jestliže začátek slova je převzat z latinského slovesa intueri. V moderním světě je výklad "šestého smyslu" založen hlavně na koncepci specifické funkce lidského mozku, která nemá nic společného s logickým a racionálním myšlením. Mnoho filozofů píše, že intuice je určitým způsobem, jak člověka poznat svět, jakési myšlení. Jejich argumentace je v mnoha ohledech v souladu s interpretací pojmu "intuice" mystickými lidmi, kteří tvrdí, že intuice je jedním ze základů světa, který je nezbytný a životně důležitý pro lidskou existenci.

intuice je

Vědci ve svých studiích to určilito je pravá hemisféra lidského mozku, která je zodpovědná za vhled, představivost a nápadité myšlení. V moderních učebnicích lze nalézt následující pojetí této koncepce: intuice není porozumění pravdě založené na logické analýze, která je založena na empatii, představivosti a životním životním prožitku. A podle toho, v jaké hemisféře jeho mozku se člověk vyvinul v dětství, je ovládán buď intuitivním nebo logickým myšlením a v závislosti na těchto faktorech se vytváří jeho vnímání okolního světa.

Lidé, kteří vynikají v práci mozkupravá hemisféra, vnímají svět z kreativního hlediska, rádi snu a sen. Jejich svět je zbarven v jasných tónech živé představivosti, jsou to lidé, kteří se stávají spisovateli, umělci a skladateli. Ale oni jsou ztraceni ve světě čísel a někdy se nedokáží vyrovnat s řešením ekonomických problémů a je obtížné dodržovat pravidla stanovená jinde. Lidé, kteří ovládají levou polokouli, racionálně myslím, všechny projevy jejich pocitů podléhají kritické analýze a nevšimnou si všech odstínů lidských vztahů a jemných projevů jejich okolní povahy.

intuice, jak se vyvíjet

K dosažení harmonie ve vnímánímír a je normální, že v něm existuje, člověk potřebuje rozvíjet v sobě oba typy myšlení. Podle Descarta je intuice vrodeným darem každého člověka a každý jedinec, pokud si to přeje, má příležitost rozvíjet intuici. K tomu je jen několik pravidel, z nichž nejdůležitější je víra v sebe a schopnost slyšet vaše vnitřní pocity. Zvláštním typem myšlení je intuice. Jak rozvinout tuto úžasnou možnost lidského mozku? Existuje mnoho metod, ale všichni se svrhnout na jedno pravidlo - ne ignorovat vaše pocity, vaši náladu a vaše pocity.

Přečtěte si více: