/ / Psycholog Alexej Kapranov: biografie, knihy

Psycholog Alexej Kapranov: biografie, knihy

Alexej Kapranov je dnes znám jakopozoruhodný psycholog, autor knih a metod osobního růstu. Ve své práci se řídí přístupem vědomé analýzy pocitů, které ovlivňují události, ke kterým dochází. Aleksej Kapranov tvrdí, že každá osoba musí žít podle své vnitřní přirozenosti a neporušovat její celistvost.

alexei kapranov

Muž a žena musí jednat současněrůznými způsoby, v souladu s jejich duševními vlastnostmi. V tomto článku označíme přesvědčení a názory, které Aleksej Kapranov připouští ve své práci. Knihy, školení, semináře budou také považovány za holistický obraz čtenáře. Tuto osobu je hoden věnovat pozornost jemu.

Alexej Kapranov: Životopis

Budoucí psycholog se narodil v Altai, v jednoduchémSovětská rodina. On dostal své první vzdělání na Polytechnic Institute, ačkoli to nebylo dokončeno. Mladík začal svou kariéru jako psycholog z rehabilitačního centra pro narkomany, kde pracoval s lidmi, kteří ztratili svůj způsob života. Musel zkusit dostupné možnosti, aby se ujistil o své profesionální vhodnosti. Druhé vzdělání Kapranov se rozhodlo dostat jen za třicet let. Vstup na psychologickou fakultu předcházel praktická činnost konzultanta. Uvědomil si, že je pro něj dobré, Alexej začal trénovat stále více a více: studoval sebevzdělávání, četl knihy, navštěvoval semináře, přednášel.

kapranov alekse psycholog

Po nějakém čase se cítil sámsíly k realizaci vlastních myšlenek. Vytváření individuálních projektů, knih a školení ho prosazovalo jako specialista daleko dopředu. Dnes Alexej Kapranov je známá osoba, usilující o sebevylepšení.

Principy práce

Hlavní metoda interakce s klientem podlenázor psychologa, - neposkytnout přímou odpověď na položenou otázku, ale postupně řídit osobu na skutečnost, že on sám by si mohl vybrat. Někteří musejí prokázat, že existuje cesta, protože jsou tak zoufalí, že přestanou zaznamenávat stávající vyhlídky.

"Člověk je inteligentní stroj, který může býtprogram na všechno "- je to přesvědčení psychologa. Říká, že naše jednání a činy jsou řízeny podvědomím. Kdybychom učinili každý krok vědomě, na konci života bychom nemuseli nic litovat. Ale radost z poznání osoby v tomto případě by byla zbavena. Aleksej Kapranov poznamenává, že pro úspěšnou práci na sobě musí člověk plně převzít odpovědnost za všechno, co se jí stane.

Knihy Alexeyho Kapranova

Naštěstí je autorem mnoha technik proosobní růst a sebe-dokonalost vytvořily řadu textů, ve kterých velkoryse sdíleli s čtenáři základní zákony, na kterých vesmír působí. Vysvětluje, proč někteří lidé dosáhnou vše, co chtějí, zatímco jiní prostě "jdou s tokem" a nekonečně si stěžují na život.

"Proč bych měl mít tak dobrý špatný život"

Silný člověk se vždy snaží dosáhnout svéhocílů, se před potížemi nevystoupí. Chyby a pády jen temper, přidat vzrušení a přání jednat ve směru úspěchu. Člověk, který je více náchylný k vlivu emocí, začíná pochybovat o prvním malém selhání, natož o vážný šok. Cítíme naprostou impotenci, často se ptáme, obracíme se buď k Všemocnému, nebo k blízkým: "Proč bych to měl udělat?"

alexei kapran muž a žena

Kapranov Alexey je psycholog od Boha. Autor této knihy učí, že způsob, jakým si myslíme, ovlivňuje události, které se odehrávají. Ten člověk ve většině případů přitahuje všechny problémy, ze kterých chce uniknout. Život každý den nám dává cenné poučení, a to je učit se a nevytvářet ani další chyby. Podle názoru autora nespochybnitelné přijetí osudu přispívá k harmonizaci vnitřního státu, rozšiřování vědomí a korekce nežádoucích událostí.

"Muž a žena"

V dnešním světě lidé pochopili,že chlapec a dívka by se měly vzdělávat různými způsoby. Z nesprávných požadavků, které jsou předkládány dítětem od nejranějšího dětství, postrádají charakter, psychika trpí, víra v sebe a její možnosti zmizí. To říká Alexej Kapranov. "Muž a žena" je jedním z jeho nejlepších děl. Autor vysvětluje, proč lidé různých pohlaví jsou obtížní a někdy je prostě nemožné vzájemně se rozumět. Co by se mělo udělat za to? Odpovězte na otázku v knize. Kromě toho autor vytvořil stejné téma trénink na toto téma. Ti, kteří si přejí, se mohou vždy zaregistrovat a předat.

alexey kaprans knihy

Chcete-li se stát skutečným mužem nebo ženou, je třeba dlouho pracovat na sobě a naučit se cítit svou vlastní povahu. Kaprál Alexey je psycholog, který dokázal tuto nezměnitelnou pravdu.

«Logika žen»

Proč je pro muže tak těžké pochopit jejich vlastníspolečníci? Žena se jim zdá bytost z jiné planety, která má svůj vlastní úsudek o všem, co se děje ve světě. Dámy vždy přitahovaly džentlmeny tajemství a tajemství. Nicméně, aby bylo možné rozpoznat průběh svých myšlenek, je někdy třeba, aby se trochu více zaměřovalo na pocity a emoce. A je to jen ten muž a chybí.

alexey kaprans ženská logika

Ve své knize autor ukazuje klíče, kterémilující muž musí vzít na srdce svého společníka. Alexej Kapranov říká, že je třeba neustále provádět seriózní interní práci. Ženská logika je zcela nepředvídatelná věc. Možnost vlastní změny má největší výhodu: lidé získají neocenitelný zážitek vzájemného respektu a přijetí všech výhod a nevýhod. Není třeba bojovat se svým milovaným člověkem, abyste byli schopni bránit svou vlastní pozici všemi prostředky. Je mnohem účinnější se učit, jak brát v úvahu jeho zájmy a potřeby. Každá žena chce cítit, že je obdivována. Manifestace lásky a něhy pro ni jsou stejně důležité jako pro člověka - potřeba mít potvrzení své síly a moci.

«Aktualizace komunikace»

V této knize se autor vydává hlubokopochopení podstaty a účelu lidské interakce. Ten problém představuje velmi ostře: ne všichni lidé jsou schopni komunikovat správně, nemluvě o tom, že chápou své příbuzné a přátele. Kniha "Upgrade Communication" učí umění učinit ostatní tak, jak jsou.

recenze caprone alexey

Velmi často se lidé snaží marně opravovat"Nedostatky" blízkých lidí, kteří si neuvědomují, že tím narušují vztahy ještě více. Úkolem každého člověka je být schopen se chovat co možná nejpřirozeněji v komunikaci s ostatními a současně neporušovat jejich práva. Aby bylo možné vytvořit harmonickou interakci, je nutné, aby všichni účastníci pochopili významnou hodnotu efektivní práce na sobě samém.

"Třicet tři"

Toto je jméno autorské knihy a výcviku. Tento neobvyklý projekt již pomohl mnoha lidem, aby se plně přijali, bez podmínek a neuvěřitelných úspěchů. Někdy si myslíme, že se ostatní mohou zamilovat jen s pravými a vysokými mravními společníky. Ve skutečnosti je to jedno. "Třicet tři" není náhodné jméno. Autor zdůrazňuje myšlenku, že v každé osobě je čas velkých příležitostí a vítězství. Je důležité, abyste si nepřehlédli své vlastní vyhlídky.

alexei kapranov životopis

V této knize mluvíme o významu zvyšovánísama o sobě integrální osobnost, která ví, co chce dosáhnout v dlouhodobém horizontu. Tam je také eponymous školení zaměřené na odhalení tvůrčích schopností, rozvoj lásky a sebevědomí.

Kapranov Alexey: zpětná vazba

Mnoho lidí to zkusiloúžasné techniky. Recenze práce Alexeyho Kapranova jsou čistě pozitivní. Oba muži a ženy poznamenávají, že psycholog má individuální přístup ke všem, kdo k němu přicházejí, vždy naslouchá člověku s největší pozorností, jako by četl negativní informace zevnitř. Chtěl číst jeho knihy mnohokrát, čím více se ponořil do atmosféry harmonie a bezúhonnosti. Nejdůležitější je naučit se zažít radost ze všeho, co děláte. Tato pravda je opakovaně zdůrazňována na seminářích, školeních a jiných formách setkání.

Tak, činnosti Alexei Kapranovpomáhá lidem najít duchovní harmonii, pozitivní pohled na svět, sebevědomí. Autor ve svých knihách nabízí čtenáři sám, aby udělali vzrušující cestu, aby našli řešení pro rušivé problémy.

Přečtěte si více: