/ Jak zjistím region mobilním telefonem?

Jak mohu zjistit region podle čísla mobilního telefonu?

Federální číslo mobilního telefonu obsahujetolik čísel, které si je většina ani nepamatuje. A dnes je to naprosto zbytečné. Každý mobilní telefon má svůj vlastní telefonní seznam, ve kterém můžete ukládat nejen informace o čísle, ale také údaje o jeho majiteli. Je pravda, že ne vždy vyzvánění již známých lidí. Když se podívám na tuto sadu čísel, často chápu alespoň to, v jakém regionu patří mobilní číslo. Takové informace zabrání zbytečnému odpadu, a to nejen.

Trochu historie

Najděte region podle čísla mobilního telefonu
Ale nejprve je žádoucí pochopit, ale obecně proččíslo mobilního telefonu má takový počet číslic, na rozdíl od čísla města, ve kterém obvykle není větší než 7. Jedná se o to, že když vytočíte číslo, které je vázáno na určité místo, stačí pouze takzvaný "uzavřený plán". Ale pro mobilní telefon, který může být kdekoliv na světě, tato volba není vhodná.

Navíc se objevili první mobilní operátořiSkutečnost, že většina dostupného krátkého (městského) číslování již patřila k velkým monopolním telefonním společnostem. Jejich vykoupení z nich často stálo velmi kulatou sumu, v důsledku toho všechny tyto náklady padly na ramena předplatitelů. Vzhled otevřeného plánu vytáčení nebo kódů DEF byl mimo situaci. V těch letech se dokonce objevil reklamní slogan: "Dlouhé číslo - krátký účet." Nicméně, pro účastníky to bylo těžší si to pamatovat, a bylo obtížné rozpoznat region mobilním telefonním číslem.

Jak vznikne celulární číslo?

Na první pohled se zdá, že 11čísla mobilního telefonu nejsou nic jiného než náhodná sada. Ale to je jen pro ty, kteří nikdy neslyšeli o pravidlech pro vytváření telefonních čísel. Zbytek je nejen snadný naučit se regionu mobilním telefonním číslem, ale také určit mobilního operátora a zemi, ze které telefonát dorazil. Jednoduše zašifruje všechny tyto informace, aby mobilní společnosti a ostatní provozovatelé komunikace správně prováděli nabíjení.

Region podle mobilního čísla
Nejčastěji se jedná o mobilní číslo v Rusku:

+ 79ХХ-ХХХ-ХХХХ, kde

  • 7 je kód Ruské federace;
  • 9XX - kód mobilního operátora;
  • ХХХ - oblastní kód;
  • XXXX - jen čísla, která rozlišují jedno číslo od druhého.

Například číslo +7927-123-4567 je registrováno v regionu Saratov s mobilním operátorem "MegaFon" a samozřejmě v Rusku.

Kódy ostatních zemí

A co když začne číslo, ze kterého volána jiné číslo? S největší pravděpodobností byl telefon přivolán z jiné země. Koneckonců každá země má svůj vlastní mezinárodní kód. Může obsahovat od jednoho do tří číslic. Takže pro USA a Kanadu je to "1", pro Ukrajinu - 380 a pro Bělorusko - 375. Často to závisí na velikosti země, a tudíž na počtu dostupných účastnických čísel.

Do jaké oblasti patří mobilní číslo?
Všechny ostatní údaje, stejně jako v případěRuské čísla, pomůže znát oblast číslem mobilního telefonu. Ve většině případů jsou však tyto informace pro mezinárodní hovory zbytečné. Faktem je, že náklady se z toho nijak nezmění, a proto je třeba vyjasnit takové informace pro většinu na všechno. Není-li nutné pochopit, zda skutečně známí lidé volali, nebo se prostě někdo mýlil číslem. V takovém případě můžete zadat informace v dálkovém odkazu.

Mobilní přepravní kódy

Najděte kód oblasti mobilního telefonu
V Rusku po +7 nebo 8 (pro interní hovory)pro čísla měst následující 3 nebo 4 (méně často 5) čísla určují kód města. Takže pro Moskvu to bude 495 nebo 499, a pro Samaru - 846. A v případě mobilních telefonů se stejná funkce provádí 6 číslic po kódu země. Pokud je znáte pouze, můžete určit region podle mobilního čísla. Je pravda, že k tomu, jednoduše při pohledu na počet dostupných čísel, bohužel nebude fungovat. Musíte mít tabulku kódů DEF praktické.

K radosti většiny předplatitelů tohleinformace nejsou tajemstvím a lze je bez obtíží naučit. Nejjednodušší je kontaktovat poskytovatele mobilních telefonů. Nejprve je však žádoucí pochopit, které mobilní účastnické služby tento účastník používá. A tři čísla jsou již víc než dostatečné k objasnění těchto informací. Pro usnadnění je tato informace uvedena v tabulce (pro "Velké tři").

Mobilní operátorKód telefonu
OJSC "MegaFon"920-929, 937
Beeline OJSC

903, 905, 906, 909, 967

OJSC "MTS"910-919, 987

Stojí za zmínku, že existuje také místní buňkaspolečnosti, které již mají své vlastní kódy. Pracují však hlavně pouze na území jedné nebo dvou oblastí. A samozřejmě nemají takové rozsáhlé číslování.

Všechny způsoby, jak zjistit regionální kód mobilního telefonu

Nejjednodušší způsob, jak to provést, je kontaktováníreferenční operátor. Bude postačující diktovat první číslice čísla a odborník okamžitě nahlásí informace, které jsou předmětem zájmu. Ale, bohužel, někdy nemůžete počkat na jeho odpověď. Zdá se, že je jednodušší volat existující číslo. Ti, kteří mají počítač na dosah ruky, mohou využít bezplatnou službu na webu MTT. Nelze znát region pouze podle čísla mobilního telefonu, ale také dalšího číslování, které patří ke stejnému operátorovi. A také tato služba poskytuje zdarma informace o mezinárodních a dálkových kódech.

Stojí za zmínku, že pro smartphony můžete stahovatSpeciální aplikace, které mohou tyto informace poskytnout bez přístupu k Internetu. K dispozici jsou placené a bezplatné nabídky. Ale s takovým programem můžete snadno určit, v jaké oblasti je zaregistrováno číslo buňky.

Přečtěte si více: