/ / Nejdůležitější informace o uzavření protokolu IP

Klíčové body uzavření IP

Individuální podnikání je nejvícepopulární forma provozování vlastního podnikání. V případě ukončení těchto činností musí podnikatel podstoupit zvláštní právní postup - likvidaci (uzavření). Zavřením IP je ukončení jakékoli činnosti jednotlivého podnikatele s povinnou státní registrací. K dokončení podnikatelské činnosti může podnik s podobou majetku "IP" z různých důvodů stanovených v ruských právních předpisech:

1. dobrovolné rozhodnutí o uzavření IP,
2. úmrtí podnikatele,
3. Rozhodnutí soudu (odnětí práva na podnikatelskou činnost, zákaz pobytu cizích státních příslušníků cizích státních příslušníků registrovaných jako OV)

Dokončení podnikání je jednodušší než činnost právnické osoby. Existuje mnoho podniků, které pomáhají při uzavírání takových podniků. Náklady na likvidaci bude přímo záviset na stavu věcí ve firmě: je mnohem jednodušší uzavřít IP bez dluhů než s dluhy. Potřebujeme kompetentní posouzení situace právníkem a účetním, abychom sledovali správnou posloupnost likvidace a vyhnuli se nepříjemným situacím pro podnikatele. V případě, že má OI dluhy, je možné použít konkurzní řízení.

Uzavření IP je v případě, kdypodnik již nevykonává skutečnou hospodářskou činnost a nevytváří příjmy. Protože bez ohledu na to, zda podnik přináší příjem a zda v průběhu roku došlo k nějaké činnosti, budete muset zaplatit roční peněžní částku pojistného Penzijnímu fondu. Po zrušení IP je tato povinnost zrušena.

Můžete samostatně projít všemi postupy likvidace IP na následujících položkách:
1. zaplacení státní dluhy za uzavření IP v jakémkoli dostupném způsobu;
2. podání žádosti a dalších dokladů o likvidaci IP k daňové kontrole;
3. oznámení PF o ukončení OŠ;
4. splacení dluhů ze všech dostupných dluhů.

Chcete-li IP ukončit, musíte si vybrat následující balíček dokumentů:
• vykazování,
• osvědčení o státní registraci jednotlivého podnikatele,
• jeho cestovní pas,
• Certifikát INN (kopie),
• Upozornění z FSS, MHIF, PF.

Po ukončení činnosti IP,a záznam o ukončení je zapsán do rejstříku (EGRIP), podnikateli je vydán certifikát o státní registraci ukončení podnikatelské činnosti jednotlivcem. Ale i přes úspěšnou likvidaci podnikatele bude podnikatel odpovědný za zbývající dluhy podniku s vlastním majetkem.

Přečtěte si více: