/ / Nápověda psychiatra pro řidičský průkaz: jak se dostat a proč?

Pomoc psychiatra za řidičský průkaz: jak se dostat a proč?

Absolvování lékařského vyšetření je důležitou podmínkoupro získání řidičského průkazu. Výsledky by měly být uvedeny spolu se seznamem dalších dokumentů v SAI. Je vhodné, aby dnes pro získání osvědčení od psychiatra pro řidičský průkaz je možné jak v státní instituci, tak soukromé. Hlavní podmínkou pro to je však dostupnost licence a povolení k provádění těchto činností.

Osvědčení psychiatra za řidičský průkaz mimo to vydává nejen občanům své země, ale i nerezidentům. Při absenci stejného dokumentu má řidič vážné potíže.

certifikát od psychiatra pro řidičský průkaz

Co je třeba pro lékařskou pomoc?

Získejte lékařský certifikát je hlavnípodmínku pro získání práv. Bez ní se nemůžete dostat za volant. Dokonce i v běžné autoškoly bez tohoto dokumentu nebude přijata. V takových případech musí být obvykle poskytována lékařská pomoc:

 • kdy je řidičský průkaz ztracen nebo poškozen;
 • jestliže jste v nehodě;
 • Pokud musí být řidičský průkaz znovu vydán v případě změny příjmení.

Jmenovaná lékařská škola potvrzuje nepřítomnostkontraindikací, které přímo ovlivňují řízení vozu. Osvědčení psychiatra za řidičský průkaz je nezbytné pro ty osoby, jejichž jednání může ohrozit životy druhých.

Proč je povinný certifikát od psychiatra?

K dnešnímu dni může řidič volněPoužijte vozidlo pouze tehdy, když úplně projde lékařskou komisí. Mimochodem, seznam požadavků je poměrně rozsáhlý, ale dopravní policie věnuje velkou pozornost formu se známkou průchodu psychiatra a odborníka na narcologii.

Lékař-psychiatr používá při zkoumání řidiče speciální techniky. Podle nich doktor dospívá k závěru o míře přiměřenosti jednotlivce a také kontroluje jakékoliv mentální abnormality.

Lékař-narkolog by nutně musel strávitstudie biomateriálu k identifikaci obsahu stopových množství léků v krvi. A aby testy nebyly falešně pozitivní, několik dní před jejich odevzdáním je nutné absolvovat speciální školení.

získat od psychiatra certifikát pro řidičský průkaz

Tito občané, kteří jsou registrováni vneurologického nebo narcologického dispenzáře, takový certifikát nebude přijat. V případě vyškrtnutí z lékařského rejstříku pacienta musí být uvedena historie duševní poruchy nebo onemocnění drogové závislosti.

Co lékaři potřebují projít

Na legislativní úrovni je stanoven seznam odborníků, jehož uzavření vyžaduje řidič:

 • otolaryngolog;
 • Chirurg;
 • oculist;
 • neuropatolog;
 • psychiatr, narcolog;
 • terapeut.

Pokud žena dostane řidičský průkaz,pak musí také projít gynekologem. Mimochodem, musíte nejprve podepsat certifikát pro řidičský průkaz, narcologa a psychiatra. Poté můžete předat další lékaři.

osvědčení pro řidičský průkaz, narcolog a psychiatr

Jedna nuance: průchod lékařské komise není volný. A cena se pohybuje v různých institucích, takže se musíte starat a zjistit cenu předem.

Kolik je certifikát od psychiatra pro řidičský průkaz?

Je třeba poznamenat, že náklady na uvedenédokument přímo závisí na řadě vnějších faktorů. Takže například existují různé nuance, které zahrnují typ práv, které řidič hledá, a další body.

Důležité je, aby si osvědčení od psychiatra za řízenípráva musí být učiněna v regionu, ve kterém žijete a jste registrováni, protože stačí jen obdržet potvrzení, že občan není registrován u tohoto lékaře.

Potřebujete-li například certifikát odpsychiatr za řidičský průkaz v Čeljabinsku, pak může být lékařská prohlídka provedena ve specializovaném zdravotnickém středisku "Narcomed Plus". Podrobné informace naleznete na stránkách tohoto centra.

certifikát od psychiatra pro řidičský průkaz v Čeljabinsku

Průměrná cena certifikátu je 500 rublů, ale někdy může dosáhnout 2 000 rublů. Index nákladů je ovlivněn oblastí bydliště a dalšími faktory.

Jaké doklady jsou potřebné k získání zdravotního osvědčení pro řidiče

Existuje zvláštní seznam dokumentů, které by měly být poskytnuty, aby řidič získal lékařský certifikát. Patří sem:

 • cestovní pas občana Ruské federace;
 • řidičský průkaz (je-li k dispozici);
 • vojenská jízdenka (postscript);
 • zdravotní kartu;
 • 2 fotografie, velikost 3 x 4 cm

V jakých případech nemusí vydávat certifikát

Překážka pro vydání osvědčení může sloužit jako řada stávajících nemocí. Mezi tyto patologie patří zpravidla následující patologie:

 • absence horních nebo dolních končetin nebo narušení jejich práce;
 • Onemocnění štítné žlázy;
 • problémy se sluchem nebo zrakem;
 • hypertenze;
 • duševní onemocnění;
 • alkoholismu nebo drogové závislosti.

Jak dlouho je lékařská péče o řidiče

Podle stávajících právních předpisů Ruské federace je také poskytována doba platnosti lékařské služby řidiče:

 • 3 roky pro muže do 55 let a pro ženy do 50 let;
 • 1 rok u mužů nad 55 let a u žen nad 50 let;
 • 1 rok pro řidiče, kteří mají zdravotní potíže.

Jak již bylo řečeno, měli byste se podrobit fyzické prohlídcepouze v těch klubech, které mají licenci. Psychiatři a narcologové na soukromých klinikách často nemají zvláštní licenci pro lékařské svědky. Buďte opatrní!

Přečtěte si více: