/ / Jak získat licenci pro taxi: pořadí registrace a sankce

Jak získat licenci pro taxi: pořadí registrace a sankce

Podle zákonů Ruska, všechno bez výjimkyřidiči taxi musí mít povolení k přepravě cestujících. Tímto způsobem se úřady snaží bojovat proti nelegálním řidičům taxiů, kteří nejen neplatí daně, ale také nesou odpovědnost za přepravu a zavazadla. Je třeba poznamenat, že řada řidičů taxi porušuje tyto normy pouze proto, že prostě neví, jak získat taxislužbu.

jak získat taxi licenci

Kde začít?

Ti řidiči, kteří pracují výhradně prosamy o sobě, které nejsou v personálu organizace dopravce, budou muset nezávisle registrovat licenci. Nejprve však musíte vytvořit IP nebo právnickou osobu, bez níž nebudete mít povolení. Licence na přepravu cestujících se vydává na dobu 5 let.

Jak jste pochopili, získáte licenci "taxi without IP"je nemožné. Proto se po registraci jako IP nebo právnické osoby musíte samozřejmě postarat o přepravu, na které budete přepravovat zákazníky. Auto musí být pronajato nebo vlastněno. Pronájem nebo plná moc pro řízení stroje nejsou vhodné.

Kromě toho by měl mít řidičský zážitek s taxikářem alespoň tři roky. Auto je také vybaveno taxametrem, vzdušnými "dámami", zařízením pro vystavení šeku.

kde získat licenci na taxi

Dokumenty

Než získáte licenci na taxi, najdete postup pro přípravu dokumentů. Zejména musíme tyto dokumenty shromažďovat:

  • kopie cestovního pasu řidiče (pro IP);
  • výpis z Jednotného registru IP nebo právnických osob;
  • osvědčení o registraci vozidla (kopie);
  • kopii smlouvy o pronájmu nebo dokladů, které mohou potvrdit, že vozidlo je ve vlastnictví řidiče;
  • osvědčení o kontrole vozidla (kopie);
  • někdy mohou být potřebné jiné dokumenty.

Kde mohu získat taxi? Chcete-li získat povolení k osobní dopravě, musíte se obrátit na místní pobočku ministerstva dopravy.

Sankce

Očekává se, že řidiči bez licence budou platit pokuty. Pokud je na vozidlo připojena taxi svítilna nebo je na její plochu aplikována barevná schéma, může být od řidiče sbírána částka 2500 rublů. U právnických osob za takové porušení bude pokuta větší.

Kromě toho mají zaměstnanci Státní inspekce bezpečnosti silničního provozu kromě sbírání pokuty oprávnění odstranit z vozu státní poznávací značky a zakázat provoz vozu.

Mnoho řidičů má zájem o jinou otázku: "Jak získat licenci na taxi, je-li plánována osobní doprava dvou nebo více vozů?" Je vhodné poznamenat, že takový autorizační dokument je vydán pro každé vozidlo. Licence obsahuje také informace o orgánu, který dokument vydal, o individuálním podnikateli nebo organizaci, která vlastní vozidlo, o době platnosti, čísle a datu vydání povolení. Licence by měla být vždy uložena v autě.

získat taxi licenci bez ip

Jak získat licenci na taxi jsme zjistili, teď řekněme konec jízdního řádu. Pokud jsou všechny dokumenty správné, bude tento postup trvat jen pár dní.

Přečtěte si více: