/ / Zákazy při registračních akcích. Právní otázky

Zákazy při registračních akcích. Právní otázky

Velký počet motoristů prodává aKoupit TS na sekundárním trhu. Existují případy, kdy po transakci nový majitel nemůže zaregistrovat svůj nákup. Důvody jsou zákazy registračních akcí. Co dělat v tomto případě? Jak se může kupující chránit před získáním "problémového" vozu?

Obecný koncept

V některých případech, zaměstnanci Federálníhoexekuční služba uplatňuje takové měřítka vlivu vůči dlužníkovi jako zákazy při registraci ve vztahu k vozidlu.

Soudní vykonavatel může použít takové opatření povinné vymáhání u všech kategorií dlužníků (fyzických a právnických osob), jakož i na jakýkoli předmět vymáhání (pokuta, dluh, výživné).

zákazy registračních opatření

To se provádí za účelem vyvolání dlužníkasplnit své povinnosti podle prováděcího dokumentu. Druh výkonného dokumentu v tomto případě také nehraje žádnou roli. Může se jednat o exekuční list a rozhodnutí autorizovaného orgánu (např. Penzijní fond nebo Státní inspekce bezpečnosti dopravy).

Důsledky použití

Dlužník se zpravidla i nadále pohybuje na svém vozidle, aniž by si uvědomoval, že je jeho soudní exekutor zakázán pro registrační činnost.

Často o tom bude vědět pouze nový majitelauto. A často se to stane v době, kdy se pokouší zaregistrovat si pro sebe auto zakoupené zástupcem. V tomto případě ROE dopravní policie odmítá registraci automobilu kvůli zákazu uloženého soudním vykonavatelem.

S takovými důsledky se může stát, že se v případě nesplnění určitých povinností setká s jakýmkoli vlastníkem vozidla, který se rozhodne prodat své auto.

zákaz registrace registrací na vozidle

Mechanismus omezení

Před několika letyomezení bylo uloženo výkonným pracovníkem pouze na papíře a zasláno k provedení registračnímu orgánu poštou nebo účelově. Tento proces odebral drahocenný čas, protože dlužník měl příležitost učinit let a dopravu z rejstříku sundat do zákazu. V důsledku toho - nedostatek vlastnictví neplatitele movitého majetku, kvůli kterému bylo možné splácet dluhy, například na výživné, což není zdaleka důležité.

S vývojem a implementací nového softwaru v oblasti akumulace, přenosu a výměny informací je proces ukládání zákazů registračních opatření mnohem jednodušší.

kontrola zákazu registračních opatření

Nyní stačí, aby soudní vykonavatel rozhodl v elektronické podobě a zaslal ho registračnímu orgánu GIBDD.

Díky podepsané dohodě o elektroniceoběhu dokladů mezi federální službou a ministerstvem vnitra, soudní vykonavatel vytvoří elektronickou žádost, která jde přímo k registračnímu a zkušebnímu oddělení Státní dopravní inspekce.

Autorizovaná osoba zašle službě e-mail o registrovaných vozidlech registrovaných jménem dlužníka.

Po obdržení odpovědi soudní vykonavatel vydává a usměrňuje příslušné rozhodnutí, které ukládá zákazy na registraci, pokud jde o odhalený movitý majetek dlužníka.

Celý proces trvá mnohem méně času nežvýměna informací na papíře. V takovém případě je směřování vytištěného rozhodnutí na registrační orgán nepovinné, ale musí být zasláno poštou dlužníkovi.

Lhůty pro ukládání a odstranění omezení

Aby elektronická správa dokumentů mohla fungovat hladce, je nutné zapojit nejen soudního vykonavatele, který rozhodnutí vydává, ale i odborný úředník subdivize federální služby.

Jeho povinnosti zahrnují elektronické doručení všechdokumenty vytvořené úředníkem. Kromě toho musí úředník rovněž požadovat vyložení příchozích dokumentů, včetně odpovědí na žádosti a oznámení o uložení zákazu registračních činností a odstranění omezení.

Rychlost určitých kroků v tomto případě tedy závisí na agilitě a usilovnosti osob, které mají moc.

Po odstranění omezení

Vyhláška zakazující registraci ve vztahu k vozidlu je zrušena v následujících případech:

  • Úplné splacení všech dostupných od dlužníkazadluženosti. Často se dostává do patové situace, když osoba, která vozidlo zakoupila prostřednictvím zástupce, je nucena zaplatit dlužníkovi prodávajícímu, aby vozidlo zapsal do záznamu.
    zákaz registračních akcí
  • Uznávání protiprávních jednání soudního vykonavatele. Pokud soudní exekutor porušil práva a zájmy občana svým jednáním (nečinností) a toto bylo zjištěno v řízení soudního řízení, může být toto omezení zrušeno.

Kdy mám jít k soudu?

Zpravidla je činnost soudního vykonavatele v rámcimu bylo svěřeno exekuční řízení k omezení, jsou legitimní, takže nevinujte úředníkovi, že vykonával své přímé povinnosti.

Soud nepřijme stranu dlužníka, pokud je jehopožadavky jsou postaveny na emocionálních zkušenostech. Na konci, každý občan Ruska má nejen práva, ale také povinnosti, a to i na včasné splácení svých dluhů.

Docela často existují situaceVůz byl koupen před několika lety, ale vy jste se rozhodli, že ho právě teď zareagujete. Zdá se, že peníze jsou vypláceny a spravujete dopravu zástupcem, a to ani za první rok, ale nemůžete auto zaregistrovat kvůli omezením v databázi Státní dopravní inspekce. Kromě toho prodávající již dávno zmizel z vašeho pole výhledu a vyřešit problém společně nebude fungovat.

V případě sporu o vlastnické právo musí občan požádat soud o jeho založení. Občanský zákoník Ruské federace stanoví koncept předepsání vlastnictví.

Držitel práv má právo žádatzakázat registraci, přesně, o jeho odstranění. V případě úspěšného prokázání vlastnictví dříve získaného automobilu bude soud uspokojit požadavek na odstranění veškerých omezení movitého majetku. Požadavek uznat toto právo a zrušit zákaz registračních akcí může být uveden v jednom prohlášení.

Mělo by být zřejmé, že ukládání zákazu provádění registračních činností (staging a deregistration) v souvislosti s dopravou není právně spravedlivé s pojmem zabavení majetku.

Důsledky v případě nesplnění požadavků soudního vykonavatele

Vzhledem k tomu, že zákaz registrace vozidla je pouze opatřením k prosazení požadavků, nedodržení těchto požadavků může vést k skutečnému zatčení vozidla.

Dlužník, který nesplňuje povinnostvýkonný doklad o úhradě nedoplatků, včetně úhrady a pokuty Státní inspekce bezpečnosti dopravy, bude povinen poskytnout vozidlo pro zadržení (skutečné zabavení).

zákaz registračních akcí vozidel

Zajištění se provádí v souladu se všemi požadavky federálního zákona a za přítomnosti svědků, po němž může být majetek zadržen od dlužníka.

Po uplynutí stanovené lhůty (10 dnů), pokud nebylo zatčení napadeno, je majetkem dlužníka převeden k posouzení.

Posouzení hodnotitelem je povinnéNemovitost, jejíž hodnota přesahuje třicet tisíc rublů, a také bezprostředně za nemovitost (byt, dům). Pro posouzení majetku je sám soudní vykonavatel oprávněn pouze v případě, že přibližná hodnota majetku nepřesáhne třicet tisíc.

Tak drahé auto oceňované tímto způsobem se převádí k prodeji prostřednictvím veřejných nabídek.

Každá jeho činnost a výsledek, soudní exekutormusí dlužníkovi a osobě zpravodajky písemně oznámit doporučenou zásilkou nebo záměrně pod podpisem. Takové požadavky zákona souvisí s tím, že dlužníkovi (sběrateli) se uděluje právo podat opravný prostředek u soudu.

Například v případě nesouhlasu s hodnocením odhadce a zjištěnou hodnotou majetku jsou strany oprávněny požádat soud.

Kam jdou peníze z prodeje zatknutého majetku?

Po úspěšném prodeji nemovitosti výnosy z prodeje směřují ke splacení veškerého dluhu, který má dlužník v souladu s prioritou vymáhání:

1. Výživné, morální újmy, náhrada škody na zdraví a úhrada ztráty chovatele.

2. Dluhy z mezd.

3. Dluh do rozpočtových a mimorozpočtových fondů (např. Pojistné, daně, pokuty, včetně dopravní policie).

4. Ostatní dluhy, včetně úvěrů.

zákaz soudních vykonavatelů při registraci

Zákaz jako záruka reklamace

V některých případech může být soudní zákaz uložen při podání žaloby na žalobu žalobce k zajištění pohledávek.

V tomto případě v definici, a tedy v exekučním příkazu, soud určuje jméno, státní značku a majitele vozidla.

Podobná exekutivní dokumenty vstupující doFederální služba podléhají okamžitému výkonu, tj. Soudní vykonavatel okamžitě zahájí výkon rozhodnutí a současně přijme rozhodnutí o zákazu.

Odnětí tohoto zákazu je možné pouze na základě rozhodnutí soudu.

Krom toho soud často vysílá tuto definici ihned registračnímu orgánu státní inspekce bezpečnosti silničního provozu a omezení je uloženo najednou dvěma strukturami.

V procesu uspokojení nárokůžalobce může být odvolán nebo rozhodnuto požádat o vrácení majetku dlužníka (například pokud je v zástavě s úvěrovou institucí). Na druhé straně uzavření trhu zahrnuje zatčení a následný prodej nemovitosti v dražbě. Pokud je zrušen zákaz registračních opatření, má výhradní právo na získání peněz z prodeje zastaveného majetku pouze hypoteční.

zákaz registračních akcí

Jako tip

  1. Před vypracováním kupní smlouvyje nutné kontrolovat zákaz registračních činností a přítomnost omezení uvalených na něj oficiálních stránkách FSSP, dopravní policie, stejně jako místo jednotného registru zastavené nemovitosti, nebo na základě písemné žádosti k příslušným orgánům.
  2. Nekupujte auto prostřednictvím zástupce. Je pravděpodnější trvat na podávání přihlášek souběžně s podpisem kupní smlouvy.
  3. Musíte zkontrolovat dokumenty pro zařízení. Pokud je doprava sjednána bankám, prodávající nebude moci poskytnout původní PTS (je vždy v úvěrové instituci).
  4. Kromě výše popsaných orgánů zákazregistrační akce na vozidle mohou být uloženy celními orgány (v rozporu s pravidly předávání celních kontrol) a auto je obecně uvedeno v únosu.

Podobné činnosti a mechanismy se předpokládají u vozidel s vlastním pohonem (traktory, rypadla atd.) A malých plavidel.

Závěr

Zákaz registračních akcí na vozidlemůže být uloženo z několika důvodů. Proto je v procesu dokončení transakce nutné nejen prozkoumat předmět zakázky. Důležité je také kontrolovat zákaz registračních akcí. Tyto události jsou k dispozici dnes a prostřednictvím zdrojů online. Budoucí majitel bude moci získat potřebné údaje po uvedení čísla vína vozidla.

Buďte opatrní a zaplatíte své dluhy včas!

Přečtěte si více: