/ / Které fáze vývoje dětí do jednoho roku musí vědět?

Jaké stadia vývoje dětí do jednoho roku musí vědět?

Dítě přichází na tento svět bezmocné. Neví, jak dělat cokoli sám, ale o rok později už chodí a dokonce mluví. Vývoj každého dítěte je individuální, ale některé fáze jeho růstu a rozvoje jsou pro všechny stejné. Chcete-li pochopit, zda se dítě normálně rozvíjí a zda má správnou péči, musí každá matka vědět vývojové stavy dětí do jednoho roku.

stupňů vývoje dětí do jednoho roku

V prvním roce jsou kladeny základypovaha dítěte, jeho duševní a fyzický vývoj. Jak s ním v tuto chvíli komunikuje, závisí na jeho zdraví, na schopnosti naučit se nové věci a na postoji vůči světu kolem něj. V tuto chvíli se všechny orgány dítěte intenzivně rozvíjejí. Je třeba znát vývojové stavy dětí do jednoho roku, aby se vytvořila komunikace s drobivkou, spojovaly hry a činnosti, které jsou pro něj vhodné podle věku.

Nejčastěji se zvažuje období až jednoho rokuměsíců. Koneckonců v tomto období dochází k velmi intenzivnímu vývoji, dítě se seznámí se světem a dozví mnoho informací. Každý měsíc se mění, objevují se nové dovednosti a dovednosti.

Mnoho matek má tendenci používat nejnovějšízpůsoby vývoje tak, aby jejich drobky předtím, než začaly ostatní mluvit, znaly písmen a čísel. Je také velmi důležité, aby tyto matky poznaly fáze vývoje dětí po dobu až jednoho roku a neostřily pouze na mentální vzdělávání.

Je třeba dát dětem příležitostnezávislého rozvoje a znalostí světa a pomáhá mu v tom. V tomto období je velmi důležité komunikovat s ním a rozvíjet motorické dovednosti. Jaké jsou hlavní stadia vývoje dítěte?

První měsíc se nazývá období novorozence. Dítě je stále bezmocné, nemůže držet hlavu a sebe, aby změnila polohu těla. Jeho pohyby jsou v bezvědomí, jen se učí ovládat své pera a nohy. V tuto chvíli je velmi důležité ho častěji vzít do jeho náruče a mluvit s ním klidným hlasem.

stáří v dětském vývoji

Do měsíce dítě už ví, jak držet hlavu asnaží se vrátit. Naučil se soustředit oči na předměty a emocionálně reagoval na projev, který mu byl řešen. Můžete mu ukázat různé věci a pověsit je na hračku hračky. Až tři měsíce se dítě aktivně rozvíjí: začíná se usmívat, reaguje na zvuky. Musíme s ním mluvit víc, číst jej a zpívat písně. V tomto okamžiku se dítě vtahuje do úst - je to normální, pozná svět.

Od tří do šesti měsíců je dítě aktivní azvědavý, často mění svou pozici a rád si hraje s nohama. Začíná vytvářet vědomé zvuky a za půl roku mohou některé slabiky už mluvit. Dítě je už hodně bdělé během dne a je velmi důležité, aby ho v tuto chvíli nezanechal sám. Potřebujeme komunikovat s dítětem, ukázat mu hračky a učit je, jak jednat s nimi. Do pololetí začne většina dětí sedět, takže už mohou dát kostky a pyramidy.

Od šesti do devíti měsíců se dítě snaží chodit. Jeho schopnost poznávat svět se rozšiřuje. Dokáže provádět složité pohyby a chápe mnoho slov a snaží se je opakovat. Aktivně se plazí kolem domu a učí se manipulovat s různými objekty.

hlavní fáze vývoje dítěte

Do roku většina dětí jít a říct pár slov. Dítě vědomě komunikuje s dospělými a manipuluje s předměty.

Do roku většina dětí jít a říct pár slov. Dítě vědomě komunikuje s dospělými a manipuluje s předměty.

Období až jednoho roku je velmi důležité v životě člověka. Tentokrát je to nutné. Nemůžete dítě dlouho opustit bez pozornosti, aby se jeho vývoj nezhoršil. Rodiče potřebují znát vývojové stavy dětí do jednoho roku, aby mohli s ním komunikovat. Všechny děti se vyvíjejí individuálně a není třeba přizpůsobovat jejich dítě podle některých pravidel. Maminka by měla vědět věkové stupně rozvoje dítěte, aby pochopila, zda správně komunikuje s dítětem.

Přečtěte si více: