/ Sociální technologie: definice, typy, nástroje

Sociální technologie: definice, typy, nástroje

Co je sociální technologie? Nejjednodušší odpověď: soubor technik, které vám umožňují ovlivnit určitou situaci nebo sociální systém jako celek. Mluvit je-li rozšířen, zahrnuje koncept celou strukturu komunikačních metod, které se používají pro řízení společnosti nebo vlastního prostředí. Sociální technologie umožňují vytvářet nezbytnou realitu, řídit ostatní ve svých vlastních zájmech. Studium jejich vědy, která se nazývá "poradenství v oblasti řízení".

V závislosti na rozsahu použití těchto technologií se liší:

 • Vlastně sociální. Takové technologie se vyvíjely historicky. Nejjednodušší způsob, jak je vysvětlit, je prostřednictvím přísloví. "Bez potíží nemůžete chytit rybu z rybníka." "Ten, kdo nepracuje, nejedí." Tyto sociální technologie zahrnují péči o nechráněné vrstvy, formování sociální spravedlnosti.
 • Ekonomický. Znamená to správné rozdělení práce na základě posouzení schopností a schopností každého zaměstnance, rozdělení manažerských povinností pro intelektuální optimalizaci práce.
 • Manažerské. Patří sem metody pro vytváření strategie pro manažery, zvyšování kolektivní odpovědnosti, rozvoj efektivních systémů řízení.
 • Politické. Právě na nich zaručuje správnost a optimitu politických rozhodnutí ovlivňujících život společnosti.
 • Sociální technologie duchovní sféry. Vymezují podmínky pro řešení sociálních problémů, brát v úvahu trendy, které mají vliv na kulturní život.

K dnešnímu dni se náš stát rozvíjítechnologie sociální práce související se zlepšením rodinného života, nechráněné vrstvy (důchodci, zdravotně postižené osoby, děti). Jsou vyvíjeny a realizovány technologie předvídání sociálního rozvoje, adaptace, sociální, lékařské, pedagogické a jiné.

Zvláště důležité jsou všichni zástupci vědecké komunityzvážit technologii sociální práce s rodinou, protože v této buňce společnosti lidé tráví většinu svého života. A to je rodina, která primárně utváří osobnost, potřeby, chování a touhu člověka.

Takové technologie jsou vyvinuty speciálně pro různé kategorie. Pro práci s těmito rodinami se zvláště vyznačují sociální technologie:

 • kteří jsou v sociálně nebezpečných situacích;
 • velké rodiny;
 • neúplné;
 • kteří mají postižené dítě atd.

Zvláštní pozornost je věnována ochraně dětí, které jsou vystaveny sexuálnímu, fyzickému nebo morálnímu násilí.

Pokud se pokusíte klasifikovat typy sociálních technologií, budete muset vybrat několik kritérií.

Takže podle stupně slávy jsou rozděleny na klasické (tradiční) a inovativní, tj. vyvinuté s ohledem na moderní koncepce a možnosti.

Technologie mohou pokrývat určitý region nebocelá země, takže je lze rozdělit na globální, zaměřené na řešení společných lidských problémů a na regionální, s přihlédnutím k charakteristikám regionu.

Někteří sociologové nabízejí tuto klasifikaci technologií:

 • související s právní podporou života společnosti;
 • určení administrativní a imperiální regulace;
 • informační podpora;
 • související s duchovním a kulturním rozvojem;
 • zajištění stabilního společenského fungování.

Vedle výše uvedeného je pojem "sociálnítechnologie "lze považovat za směr profesionální činnosti. V tomto případě je vhodné vyčlenit řadu akcí zaměřených na předvídání a odstranění negativních sociálních procesů. Patří mezi ně některé metody expozice:

 • administrativní;
 • manažerské;
 • ekonomické;
 • pedagogické;
 • právní;
 • psychologické.

Tyto metody odkazují na soubor nástrojů sociální psychologie. Pomáhají vám dosáhnout vašich cílů.

Přečtěte si více: